Jesteś naszym:

gościem.
KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
       XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
          [ ... ]


Nie samym chlebem żyje człowiek...

Chlebie najcichszy,
otul mnie swym milczenine [ ... ]

Pieranie - nazwa wielce tajemnicza. Pochodzi ona od dawnych uwarunkowań geograficzno - hydrologicznych, w jakich znalazł się ten piękny skrawek kujawskiej ziemi. Wyżynnie położony południowy jej zakątek, stanowił naturalne "pieranie się" wód, dając skuteczny opór wodom jeziora Gopło i rzece Bachorzy, po której pozostała dziś jedynie niepozorna, wąska struga.
Z Pieraniem związany był orędownik ratowania Powązek, krytyk muzyczny i publicysta Jerzy Waldorff, syn Witolda i Joanny Preyssów herbu Jastrzębiec , który tutaj w rodowej rezydencji, leżącej w cieniu zabytkowej świątyni, spędził kilka lat życia, a później wiele razy powracał, by spojrzeć na zrujnowany, wydarty rodzinie pałac oraz na chlubę Pierania, równie niszczejący /wówczas/ kościół.Uwierzyć w Chrystusa

Uwierzyć w Chrystusa

Najpiękniejszy z ludzkich synów,
Jezu Chryste miłosierny,
Twa korona nie z wawrzynu,
lecz z raniących czoło cierni,
płaszcz królewski nie z soboli,
ale z Twojej krwi szkarłatu.
Oto człowiek,co z miłości ofiarował życie światu.
Najpiękniejszy z ludzkich synów,
berłem Twoim krucha trzcina,
bo w słabości Bóg objawił
moc i chwałę Swego Syna
W ludzkim bólu Pan obecny
stał się bratem dla nędzarzy.
Oto człowiek.Król cierpiących
swoim sercem nas obdarzył.


Marek Skwarnicki – Ecce Homo

-- to drugi etap

nowego "Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2010/2013",

który rozpoczynamy I Niedzielą Adwentu.

Kościół jest naszym domem,

gdyż mamy jednego Ojca,który obdarzył nas łaską udziału w Jego boskim życiu

i uczynił z nas jedną duchową rodzinę.

Razem mówimy Pater noster - Ojcze nasz,

wspólnie zasiadamy do eucharystycznego stołu słowa i chleba,

jednomyślnie wyznajemy tę samą wiarę.
Choć tak wiele nas łączy i podejmujemy wiele dzieł wspólnie,

to jednak nie wszyscy członkowie Kościoła czują się w swojej wspólnocie,jak w swoim domu.

Otwórzmy więc szerzej nasze serca,

stwórzmy takie przestrzenie życia i zaangażowania dla dzieci,

ludzi młodych i dorosłych,

aby wszyscy na nowo odkryli,

że ich wspólnota,choć po ludzku niedoskonała,bo składająca się z grzeszników,

może stawać się prawdziwym domem.

O Panie Boże,dzięki Ci

Żeś mi Kościoła otworzył drzwi.

W nim żyć,umierać pragnę.

 

Maryi,

Pierańskiej Panience,Matce Chrystusa i Matce Kościoła,

zawierzam Moich Drogich Parafian i Szanownych Gości,
którzy odwiedzą tę stronę,
życząc pogłębienia życia religijnego i więzi z Panem.

 

Ks.kan.Wojciech Czechyra

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu.