Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

Dotkniętym przemocą seksualną.

                         

 

   Kościół w Polsce podejmuje kolejne inicjatywy,

by przyjść z pomocą osobom dotkniętym przemocą seksualną.

Jedną z nich,jest powstanie w Poznaniu,

Regionalnego Punktu Konsultacyjnego,dla osób

zranionych w środowisku kościelnym.

   Ośrodek ten,został powołany do istnienia przez Archidiecezję

Poznańską,przy współudziale Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Punkt będzie do dyspozycji osób pełnoletnich,z regionu zachodniej

i północnozachodniej Polski.

   Odpowiednio przeszkoleni konsultanci,głównie świeccy,

będą gotowi przyjąć i z szacunkiem wysłuchać każdą osobę,udzielić

odpowiedniej informacji i wsparcia w podjęciu adekwatnych dla

danej sytuacji działań.Będą też udzielali pomocy w nawiązaniu

kontaktu z prawnikiem,psychologiem lub duszpasterzem,w

zależności od potrzeb i oczekiwań.

   Udzielenie wsparcia i pomocy,będzie podejmowane z

poszanowaniem godności,oraz z zachowaniem dyskrecji.Do punktu

konsultacyjnego,można zgłosić się na rozmowę osobiście,lub uczynić

to telefonicznie.

   Tworzenie punktu konsultacyjnego,poprzedzone zostało

profesjonalnym przygotowaniem,w które włączyło się Centrum

Ochrony Dziecka w Krakowie.Funkcjonowanie punktu,jest realizowane

przy finansowym wsparciu Fundacji św.Józefa.

   Regionalny punkt konsultacyjny,ma swoją siedzibę w Poznaniu,przy

ul.Wieżowej 5.Dyżury odbywają się w każdą środę,od godz.17.00 do 19.00

- począwszy od 16 września br.

        Telefon : 693 700 645

        Adres mailowy: punkt.konsultacyjny@archpoznan.pl

        Więcej informacji: www.archpoznan.pl/pl/punkt-konsultacyjny