Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

Kaplice

Kaplice boczne

Na południowej ścianie świątyni, mieści się kaplica Zmartwychwstałego, z ołtarzem w stylu regencyjnym z 1732 roku. W centralnej jego części umieszczono malowany na desce obraz Jezusa Zmartwychwstałego, uważany za cudowny, o czym świadczy dobrze zachowany na odwrocie napis:

"Cudowny obraz Zmartwychwstałego Chrystusa Pana, 
do którego obrazu oficer najstarszy szwedzki strzelił, 
a kula się nazad odbiła i jego samego zabiła. 
Także w ogniu był, 
a szkody żadnej od ognia nie miał. 
Działo się to,17 września Anno Domini 1655".

 Do dzisiaj widoczne są na obrazie ślady po kulach, świadczące o tym, że wystrzelono do niego trzykrotnie z muszkietu szwedzkiego. Wizerunek Zmartwychwstałego pochodzi z kościoła kanoników trzewiczkowych w Trzemesznie, a darował go w 1718 roku, jako wotum za uzdrowienie swego bratanka opat Antoni Wysocki. Zgodnie z wielowiekową tradycją parafii pierańskiej, przed tym wizerunkiem modlą się niewiasty oczekujące narodzenia swego dziecięcia.

Na północnej ścianie świątyni mieści się kaplica św. Stanisława Kostki, wyposażona w ołtarz regencyjny z ok.1732 roku, z obrazem patrona młodzieży, św. Stanisława Kostki, wykonanym według oryginału Scipione Delfino, przez znanego i cenionego plastyka inowrocławskiego Henryka Czamana.

Poniżej zdjęcia w powiększeniu:


Kaplice