Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

Pamiątki z Pierania.

 

Album,pamiątka modlitwy Wspólnoty Pierańskiej

u stóp symboli Światowych Dni Młodzieży,

które gościliśmy 18.04.2016`

Bogata dokumentacja zdjęciowa,

opatrzona ciekawymi tekstami obrazującymi historię ŚDM.

 

 

Niezwykle ciekawa opowieść

o Bractwie Niepokalanego Poczęcia NMP

z historią "Częstochowy Kujaw" w tle.

Łaskami słynący Wizerunek Matki Bożej Pierańskiej,

Święte Miejsce

i niezwykle ciekawi ludzie,

oddani Bogu,Jego Matce i Ojczyżnie.

 

 

Folder ukazujący w telegraficznym skrócie

bogatą historię i piękno największego w Europie

zabytku architektury drewnianej

a także uroczego zakątka Kujaw.

 

 

Kartka z wizerunkiem Pierańskiej Pani,

z naklejonym fragmentem welonu

dotkniętym do łaskami słynącej pierańskiej Ikony.

 

 

Płyta CD nagrana przez Ks.Kustosza,

dedykowana wszystkim Mamom z życzeniem :

"Bądżcie tak miłowane,jak same miłujecie".

Piosenki śpiewane tylko

w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

 

 

Dnia 17.09.2017r. w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu- "Częstochowie Kujaw"- odbyłysię uroczystości związane z 50-leciem koronacji Cudownego Wizerunku Matki Bożej Pierańskiej, którym przewodniczył Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak. 03.09.1967 r. Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński osobiście nałożył korony na skronie Matki Najświętszej i Jej Syna. To wiekopomne wydarzenie zostało uwiecznione w książce zatytułowanej: "Maryjo, czy pamiętasz..". Oprócz tekstów powitań, podziękowań, kazania Ks. Biskupa Antoniego Pawłowskiego oraz przemowy J.E. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zamieszczono również szereg zdjęć czarnobiałych (jakie ówczesnie były), nigdzie dotąd nie publikowanych. Praca powstała w dużej mierze w oparciu o notatki wieloletniego proboszcza parafii pierańskiej, śp. Ks. kan. Łucjana Zgorzelaka oraz o Księgę Koronacyjną przezeń założoną jest wiernym 'odbiciem " tamtego dnia AD 1967. Myślę, że wielu starszych ludzi z okolic Pierania, Inowrocławia, Strzelna czy Radziejowa, którzy uczestniczyli w uroczystości koronacji, rozpozna siebie na zdjęciach i odbędzie "miłą sercu i duszy podróż w czasie". Koszt książki to 37 zł, zaś całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dla chorych i cierpiących dzieci naszej Parafii.

Zamówić książkę można bezpośrednio po Mszach św. lub telefonicznie: (0-52) 351 15 90 oraz mailowo:kswojciech@neostrada.pl

(więcej info na stronie Parafii: www.pieranie.net).