Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

Wymienianki Roczne 2017`/2018`

 

                    Ja jestem zmartwychwstaniem

                                                  i życiem.

                    Każdy,kto żyje i wierzy we Mnie

                                                 nie umrze na wieki...

 

Polecamy Miłosierdziu Boga Wszechmogącego,

w Trójcy Świętej Jedynego dusze zmarłych :

 

Zmarłych Papieży,Prymasów Polski

i Biskupów Gnieżnieńskich;

 

+  Ks.Piotra Marcina Grobelskiego,

+ Ks.Tadeusza Farulewskiego,

+ Ks.Lucjana Zgorzelaka

i zmarłych Duszpasterzy Pierańskich;

 

Zmarłych Kapłanów,Zakonników,

Siostry zakonne

i Misjonarzy Archidiecezji Gnieżnieńskiej

+ Ks.Zbyszka Hanelta;

+ Ks.Leona Jarmuża,

+ Ks.Włodzimierza Dziadka,

+ Ks.Stefana Brylla,

+ Ks.Bronisława Michalskiego;

 

+  Stanisława,

+ Annę,

+  Juliannę,Stefana Stolarskich,

+  Mariannę,Władysława;

    Zmarłych z Rodzin :

    Stolarskich,Poniatowskich,Pilarczyków,Giszter,

    Najsztubów i Błażejewskich,

+  Bronisława Cieślika,

+  Dorotę Bystrzyńską,

+  Wojciecha Dworka;

 

+  Bolesława Kwiatkowskiego,

+  Józefę,Józefa i Łucję,

+  Zytę i Ryszarda Kwiatkowskich,

+  Annę,Antoniego,Stanisława Buzalskich,

+  Janinę Giża i zmarłych z Rodziny Jabłońskich;

 

+ Mirosławę Krawczak,

 

Zmarłych z Rodzin :

           - Piaskowskich,

           - Piaseckich,

           - Paciów,

 

+ Stanisława Przekwasa,

+ Rodziców z obojga stron,

+ Stanisława,Magdalenę Czeladków,

+ Stanisława,Marię Przekwas,

 

Zmarłych z Rodzin :

            - Smokowskich,

            - Mrówczyńskich,

            - Olejniczaków,

 

+ Zofię,Józefa Roszaków,

 

Zmarłych z Rodziny Greczyńskich,

Zmarłych z Rodziny Kołdrów,

 

Zmarłych z Rodziny :

           -  Nowakowskich,

           -  Gralaków,

           -  Wyborskich,

           -  Przybyszów,

+ Leona Każmierczaka,

Zmarłych z Rodziny Jackowskich,

 

+ Jana Sęka,

+ Jana Danielewicza,

 

+ Władysława Kwiatkowskiego,

 

+ Ireny,Józefa Hołtynów,

 

+ Mariannę,Józefa,Władysława Witkowskich,

+ Krystynę Teter,

 

+ Benignę,Kazimierza,Andrzeja Graczyków,

 

Zmarłych z Rodziny :

Wieczorków,Mańkowskich,Badynów,

Patyków i Podlaszewskich,

 

+ Mariannę Macieja,

Zmarłych z Rodzin Macieja i Stempniak,

 

+ Józefy,Antoniego,Józefa Patyk

+ Emilii i Józefa Skoczek,

 

+ Kazimierza,Genowefę Prochera,

oraz zmarłych z Rodziny Prochera i Prajs,

+ Stanisława Przekwasa,

Zmarłych z Rodziny Przekwas i Czeladka,

 

Zmarłych z Rodziny Czekaj,Bęben i Gałat,

 

+ Annę Szudzichowską,

 

+ Irenę,Marka,Szymka Katulskich,

+ Ewarysta ,Marię,Alfonsa,Edmunda Chmieleckich,

 

+ Mariana Pietrowiaka,

+ Stanisława Przekwasa,

 

+ Emilię,Bogusława Nitkiewiczów,

+ Ryszarda Głowackiego,

 

+ Łucjana Jabłońskiego,

+ Kazimiery,Czesława Grzeszaków,

+ Teresy,Sylwestra Jabłońskich,

 

Zmarłych z Rodziny Gutorskich i Wieczorków,

 

+ Stefana,Annę Skwarek,

+ Genowefę,Tadeusza Klusków,

 

+ Leokadię,Stefana Starościak,

+ Joannę,Andrzeja Torfińskich,

+ Łucjana Jabłońskiego,

 

+ Urszulę i Henryka,Karola Skibickiego,

+ Jana Hanyża,

+ Henryki Mądra,

Dziadków i Pradziadków z Rodziny

Hanyż i Poluchowskich,

Skibickich,Korpal,Wesołowskich,Kufel,

Nebus,Jankowskich,

Wujostwa :

Pieńkowskich,Maciejewskich,Hanyż

+ Miję,

+ Stryja i Stryjenki Skibickich,

Za Bliżnich,którzy popełnili akt eutanazji,

 

+ Stanisława Pawlaka,

+ Karola Kowalkowskiego,

 

+ Szczepana Zaranka,

+ Alojzego Domańskiego,

+ Zofię,Jana Pietrasz,

Zmarłych z Rodziny Zaranków i Łyczków,

 

+ Stanisława,Emilię Prajs,

+ Tadeusza Wieczorka,

Zmarłych z Rodzin Prajsów i Procherów,

 

+ Mieczysława Grzeszaka i zmarłych z Rodziny,

+ Alinę,Hieronima Bińkowskich,

 

+ Annę,Zdzisława Małeckich,

+ Zenona Przekwasa,

 

+ Józefę,Łukasza,Piotra Juszczyńskich,

+ Mariannę,Franciszka Kemparów,

+ Eugenię,Jana Mariana,Bogdana,Jadwigę Kaszubów,

 

+ Stanisławę,Mieczysława Gimińskich,

 

+ Tadeusza Ziętkiewicza,

+ Jadwigę,Władysława,Melanię,Marię Skowron,

 

+ Józefa Głowackiego,

 

+ Józefa,Józefę Olejniczak,

 

+ Franciszka,Jadwigę,Wojciecha Graczyków,

Zmarłych z Rodziny,

 

+ Łucję,Stanisława,Teofila Nojek,

+ Kazimierę,Józefa Zielińskich,

+ Jadwigę,Zbigniewa Zagórskich,

+ Apolinarego Kryszewskiego,

 

+ Wandę,Kazimierza Brantów,

 

+ Wandę,Jana Kaczmarków,

 

+ Henryka Smokowskiego,

+ Stefanię,Wacława Czaplewskich,

 

+ Jana,Janinę Rzepeckich,

Zmarłych z Rodziny Rzepeckich i Domagałów,

 

+ Krystyna Barczyńska,

Zmarłych z Rodziny Barczyńskich i Siemieniec,

 

+ Kazimierę Michalak z Konar,

+ Antoniego Zalewskiego,

 

Zmarłych z Rodziny Losów i Olejników,

 

Zmarłych z Rodziny Tomaszewskich,

 

+ Włodzimierza,Władysławę,Józefa,

Zmarłych z Rodziny Barczaków i Wieczorków,

+ Hilarego Więckowskiego,

Zmarłych z Rodziny Więckowskich i Lamcew,

 

+ Stanisławę,Stanisława Stępińskich,

+ Leszka Wojciechowskiego,

+ Mariannę Siemiankowską,

+ Kazimierza Zaranka,

+ Henryka,Bożenę Jędrzejczak,

 

+ Zofię,Jerzego Ginko,

 

+ Henryka,Dariusza Ludwiczaków,

+ Feliksa,Marianny Iwińskich,

 

+ Czesława Świderskiego,

 

+ Stanisławę,Stefana,Jana Batkowskich,

+ Jadwigę,Władysława Jankowskich,

+ Zdzisławę Nowicką,

 

+ Mariannę,Kazimierza Jakubowskich,

+ Kazimierza Kalinowskiego,

+ Czesławę,Tadeusza Kaczmarków,

 

+ Genowefę,Witolda Kowalczyków,

+ Wacława Wiatrowskiego,

 

+ Janinę Broniewską,

+ Stanisława i Bogusława Piwko,

+ Jerzego Mlickiego,

 

+ Władysława,Jadwigę Adamczyk,

+ Jerzego Rogalskiego,

 

+ Zygmunta,Helenę,Małgorzatę Kachel,

 

Zmarłych z Rodziny Chwaluków,

 

+ Henryka Danielewskiego,

+ Antoniego,Bogdana Graczyków,

Zmarłych z Rodziny Kryszewskich i Danielewskich,

 

Zmarłych z Rodzin :

Skowronów,Goliwąsów,Wieczorków,Barczaków,

Wszystkich zmarłych z Rodzin,

 

+ Henryka Budnego i zmarłych z Rodziny Budnych i Bryłków,

+ Ireny,Mariana Filipiaków,

Zmarłych z Rodziny Filipiaków i Fiutaków;

 

Zmarłych z Rodzin :

Wieczorków,Przekwasów i Czaplewskiech;

 

+ Józefę,Kazimierza Klusków;

 

+ Mieczysława Olejniczaka,

+ Rózy Rzeczkowskiej,

+ Mirosława Myć,

+ Helenę,Michała Jabłońskich;

 

+ Marię,Ludwika Konieczków,

+ Jana,Stefanię,Tadeusza,Kazimierza,Stanisława Masternaków,

+ Danutę Dernogę;

 

Zmarłych pracowników Firmy Józef Paczka

z Nowego Targu,którzy remontowali

w latach 2003` - 2007` naszą świątynię.

+ Andrzeja Dorulę z Poronina,

+ Kazimierza Łącka z Nowego Targu;

 

Zmarłych konserwatorów dzieł sztuki,

którzy pracowali przy renowacji polichromii;

 

Brata Józefa,

który zginął w zamachu terrorystycznym

w Word Trade Center,

Córkę Agnieszkę

i wszystkie ofiary tego zamachu ;

 

Narodowych bohaterów,

którzy zginęli walcząc o wolność "naszą i waszą",

w powstaniach narodowych i światowych wojnach.

 

Zabitych i zamordowanych,w katowniach hitlerowskich i sowieckich,

zamęczonych przez polską SB ;

 

Zmarłych na wygnaniu,

z głodu,zimna i tęsknoty za umiłowaną Ojczyzną,

Polskich robotników Wybrzeża i Śląska,

studentów,chłopów,członków polskiej inteligencji,

którzy stracili życie w latach powojennych,

ponieważ domagali się chleba i społecznej sprawiedliwości;

 

Za polskich żołnierzy,

którzy zginęli pełniąc misje pokojowe w Iraku

i Afganistanie;

 

Za wszystkie ofiary przemocy

i okrutnych mordów,dokonanych w polskich domach,

na ulicach miast i wsi;

 

Za ofiary tragicznych wypadków drogowych ;

 

Za tych,za których nikt z bliskich się nie modli...

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,

a Światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju.

Amen.