Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

Wypominki Roczne 2018`/2019`

                 

 

                  Ja jestem zmartwychwstaniem

                                  i życiem.

                Każdy,kto żyje i wierzy we Mnie

                                  nie umrze na wieki...

 

Polecamy Miłosierdziu Boga Wszechmogącego,

w Trójcy Świętej Jedynego dusze zmarłych :

 

Zmarłych Papieży,Prymasów Polski

i Biskupów Gnieżnieńskich,

 

+ Ks.Piotra Marcina Grobelskiego,

+ Ks.Tadeusza Farulewskiego,

+ Ks.Lucjana Zgorzelaka

i zmarłych Duszpasterzy Pierańskich,

 

Zmarłych Kapłanów,Zakonników,

Siostry zakonne

i Misjonarzy Archidiecezji Gnieżnieńskiej

+ Ks.Zbyszka Hanelta,

+ Ks.Leona Jarmuża,

+ Ks.Włodzimierza Dziadka,

+ Ks.Stefana Brylla,

+ Ks.Bronisława Michalskiego,

+ Ks.Romana Dąbrowskiego,

 

+ Stanisława,

+ Annę,

+ Juliannę,Stefana Stolarskich,

+ Mariannę,Władysława,

   Zmarłych z Rodzin :

   Stolarskich,Poniatowskich,Pilarczyków,Giszter,

   Najsztubów i Błażejewskich,

+ Dorotę Bystrzyńską,

+ Reginę i Wojciecha Dworków,

 

+ Danutę i Bolesława Kwiatkowskich,

+ Ojca Konstantego Saternusa,

+ Józefę,Józefa i Łucję,

+ Zytę i Ryszarda Kwiatkowskich,

+ Annę,Antoniego,Stanisława Buzalskich,

+ Janinę Giża i zmarłych z Rodziny Jabłońskich,

 

+ Zofię,Jerzego Ginko,

 

+ Stanisławę,Feliksa,Czesława Satejów,

+ Bogumiłę,Martę,Czesława Jóżwiaków,

 

+ Łucję,Antoniego Nojek,

+ Kazimierę,Józefa Zielińskich,

 

+ Włodzimierza,Władysławę,Józefa,

Zmarłych z Rodziny Wieczorków i Barczaków,

+ Hilarego Więckowskiego,

Zmarłych z Rodziny Więckowskich i Lamcew,

 

+ Janinę,Zenona Tomaszewskich,

 

+ Irenę,Jana Katulskich,

+ Marka,Szymka,Ewarysta Chmieleckich,

+ Marię,Alfonsa,Edmunda Chmieleckich,

 

+ Zofię Jagielską,

 

+ Stanisława Przekwasa,

Zmarłych z Rodziny Przekwasów i Czeladka,

+ Genowefę,Kazimierza Procherów,

Zmarłych z Rodziny Procherów i Prajs,

 

Zmarłych z Rodziny Losów i Olejników,

 

+ Józefy,Antoniego,Józefa Patyk,

+ Emilii,Józefa Skoczek,

 

Zmarłych z Rodziny :

Smokowskich,Mrówczyńskich i Olejniczaków,

 

Zmarłych z Rodziny Gutorskich,

 

+ Emilię,Bogusława,Nitkiewiczów,

+ Ryszarda Głowackiego,

 

+ Mariana Pietrowiaka i zmarłych z Rodziny,

 

+ Wandę,Kazimierza Brant,

 

Zmarłych Rodziców :

+ Eugenię,Jana Kaszubów

Zmarłych Braci,

 

+ Józefę,Łukasza,Piotra Juszczyńskich,

+ Mariannę,Franciszka Kemparów,

 

+ Jana i Janinę Rzepeckich.

Zmarłych z Rodziny Rzepeckich i Domagałów,

 

+ Henryka Smokowskiego,

+ Stefanię i Wacława Czaplewskich,

 

+ Zofię,Józefa Roszaków,

 

+ Franciszkę,Józefa Stolarskich,

+ Kazimierę,Stefana Dominiak,

 

+ Krystyny Barczyńskiej,

Zmarłych z Rodziny Barczyńskich i Siemieniec,

 

Zmarłych z Rodziny Borowskich i Zalesińskich,

 

Zmarłych z Rodziny Barczaków,

Kanarków i Spychalskich,

 

Zmarłych z Rodziny Czekajów,Bębnów i Gałatów,

 

Za zmarłych z Rodzin Borowskich i Kuberackich,

 

Zmarłych z Rodziny Mańkowskich,Badynów,

Wieczorków,Patyków i Podlaszewskich,

 

Zmarłych z Rodzin Górskich i Procherów,

 

+ Annę,Zdzisława Małeckich,

+ Zenona Przekwasa,

 

+ Alojzego,Anastazji Zdobińskich,

+ Jana,Władysławę Kubiaków,

 

+ Mirosławę Krawczak,

+ Mariannę,Stanisława Krawczaków,

+ Antoniego Tomaszewskiego,

 

+ Marii,Ludwika Konieczków,

+ Stefanii,Jana,Tadeusza,

Kazimierza,Stanisława Masternaków,

+ Danutę Dernogę,

 

+ Mieczysława Grzeszaka,

+ Alinę,Hieronima Binkowskich,

 

+ Mariannę Macieja,

Zmarłych z Rodziny Macieja i Stempniak,

 

+ Władysława Kwiatkowskiego,

 

Zmarłych z Rodziny Czachorów i Plechtów,

 

Zmarłych z Rodziny Grinerów,Miodków,

Bruzdów i Nowakowskich,

 

+ Stanisławę,Mieczysława Gimińskich,

 

+ Leokadię,Stefana Starościak,

+ Joannę,Andrzeja Torfińskich,

+ Łucjana Jabłońskiego,

 

+ Jadwigę,Władysława Adamczyk,

+ Elę i Jerzego Rogalskich,

 

+ Kazimierę Michalak,

+ Antoniego Zalewskiego,

 

+ Annę,Stefana Skwarków,

+ Genowefę,Tadeusza Klusków,

 

+ Józefa Głowackiego,

 

+ Jadwigę,Francisza,

+ Wojciecha Graczyków,

Zmarłych z Rodziny Graczyków i Pawłowskich,

 

Zmarłych z Rodzin :

Lewandowskich,Waszaków,

Mikołajczaków i Kemparów,

 

+ Henryka Danielewskiego,

+ Antoniego,Bogdana Graczyków,

Zmarłych Rodziców i Teściów,

+ Urszulę Śliwińską,

 

+ Karolinę Kuberską,

+ Stanisława Mańkowskiego,

 

+ Łucjana Jabłońskiego,

+ Kazimierę,Czesława Grzeszaków,

+ Teresę,Sylwestra Jabłońskich,

 

Zmarłych z Rodziny Nowakowskich,

Gralaków,Wyborskich,Przybyszów,

+ Leona Każmierczaka,

 

+ Genowefę,Stefana Sarnowskich,

Wszystkich zmarłych z Rodziny,

 

+ Irenę,Józefa Hołtynów,

 

+ Henryka,Dariusza Ludwiczaków,

+ Mariannę,Feliksa Iwińskich,

 

+ Stanisławę,Stefana,Jana Batkowskich,

+ Jadwigę,Władysława Jankowskich,

+ Zdzisławę Nowicką,

 

+ Kazimierza Nocnego,

+ Józefę,Michała Żak,

 

+ Mariannę,Kazimierza Jakubowskich,

 

+ Czesławę,Tadeusza Kaczmarków,

 

+ Marka Olejnika,

 

+ Franciszka,Stefana Kołdrów,

+ Bogdana Greczyńskiego,

 

+ Jana Sęka,

+ Jana Danielewicza,

 

+ Janinę,Jerzego Skibickich,

+ Bogusławę,Henryka Dziubkowskich,

+ Janinę Edwina Korpalów,

+ Marysię,Zdzisława Maciejewskich,

+ Krystynę,Stanisława Jankowskich,

+ Eleonorę,Ryszarda Pieńkowskich,

+ Łucję,Stanisława Giłków,

+ Jana Hanyża,

+ Henrykę Mądrą,

+ Kazimierę,Mariana Pęczkowskich,

+ Helenę,Stefana Fraszów,

+ Barbarę,Konrada Lewandowskich,

+ Marię Lewandowską,

+ Edmunda Walczaka,

+ Andrzeja Juszkow,

+ Helenę Krzyważnia,

+ Urszulę,Zbigniewa Filoda,

+ Reginę,Oleksego Filoda,

+ Helenę,Jana Śledzik,

+ Beatę Andrzejewską,

+ Jolantę Jeleńską,

+ Stanisława Rybarczyk,

+ Teresę Kręciszewską,

+ Piotra Kuligowskiego,

+ Zbigniewa Kowiańskiego,

+ Marka Dziedzica,

+ Wiesławę Siedlecką,

+ Urszulę,Henryka Skibickich,

+ Stanisławę,Jana Korpal,

+ Karola Skibickiego,

+ Weronikę,Bolesława Skibickich,

+ Ryszarda Zelis,

 

Za zmarłych z Rodzin :

Skowronów,Wieczorków,Barczaków i Goliwąsów,

oraz wszystkie dusze zmarłych.

 

+ Marię Zielecką,

 

+ Emilię,Stanisława Prajsów,

+ Tadeusza Wieczorka,

Zmarłych z Rodziny Wieczorków i Prajsów,

 

+ Irenę,Czesława Wilińskich,

+ Teresę  Siemieniec,

 

Zmarłych z Rodzin :

Wieczorków,Przekwasów i Czaplewskich,

 

+ Helenę,Henryka Budnych,

Zmarłych z Rodziny Budnych i Bryłków,

+ Irenę i Mariana Filipiaków,

Zmarłych z Rodziny Filipiaków i Fiutaków,

 

+ Tadeusza Ziętkiewicza,

+ Jadwigę,Władysława Skowronów,

+ Melanię Skowron,

+ Marię  Skowron,

 

+ Zofię,Józefa Adamczyk,

+ Annę,Jana Herrmann,

+ Jadwigę Tybuchowską,

+ Agnieszkę Kil,

+ Ks.Kan.Łucjana Zgorzelaka,

+ Krystynę Ćwilkińską,

 

+ Józefę,Józefa Olejniczaków,

 

+ Marianę Wanot,

Zmarłych Rodziców Jana i Helenę Glanc,

 

+ Mariannę,Józefa,Władysława Witkowskich,

+ Krystynę Teter,

+ Benignę,Kazimierza,Andrzeja Graczyków,

+ Jadwigę Prochera,

 

Zmarłych z Rodzin :

Piaseckich,Piaskowskich i Paciów,

 

+ Szczepana Zaranka,

+ Zofii,Jana Pietrasz,

+ Alojzego Domańskiego,

 

+ Czesława Świderskiego,

 

+ Leszka Wojciechowskiego,

+ Stanisława,Stanisławę Stępińskich,

+ Mariannę Siemiankowską,

+ Kazimierza Zaranka,

+ Henryka,Bożenę Jędrzejczak.

 

Zmarłych pracowników Firmy Józef Paczka

z Nowego Targu,którzy remontowali

w latach 2003` - 2007` naszą świątynię.

+ Andrzeja Dorulę z Poronina,

+ Kazimierza Łącka z Nowego Targu;

 

Zmarłych konserwatorów dzieł sztuki,

którzy pracowali przy renowacji polichromii;

 

Brata Józefa,

który zginął w zamachu terrorystycznym

w Word Trade Center,

Córkę Agnieszkę

i wszystkie ofiary tego zamachu ;

 

Narodowych bohaterów,

którzy zginęli walcząc o wolność "naszą i waszą",

w powstaniach narodowych i światowych wojnach.

 

Zabitych i zamordowanych,w katowniach hitlerowskich i sowieckich,

zamęczonych przez polską SB ;

 

Zmarłych na wygnaniu,

z głodu,zimna i tęsknoty za umiłowaną Ojczyzną,

Polskich robotników Wybrzeża i Śląska,

studentów,chłopów,członków polskiej inteligencji,

którzy stracili życie w latach powojennych,

ponieważ domagali się chleba i społecznej sprawiedliwości;

 

Za polskich żołnierzy,

którzy zginęli pełniąc misje pokojowe w Iraku

i Afganistanie;

 

Za wszystkie ofiary przemocy

i okrutnych mordów,dokonanych w polskich domach,

na ulicach miast i wsi,

 

Za ofiary tragicznych wypadków drogowych,

 

Za tych,za których nikt z bliskich się nie modli,

a o których pamięta Święta Matka Kościół.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,

a Światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju.

 

Amen.