Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

Wypominki Roczne 2019`/2020`

                 

 

                  Ja jestem zmartwychwstaniem

                                  i życiem.

                Każdy,kto żyje i wierzy we Mnie

                                  nie umrze na wieki...

 

Polecamy Miłosierdziu Boga Wszechmogącego,

w Trójcy Świętej Jedynego dusze zmarłych :

 

Zmarłych Papieży,Prymasów Polski

i Biskupów Gnieżnieńskich;

 

+ Ks.Piotra Marcina Grobelskiego,

+ Ks.Tadeusza Farulewskiego,

+ Ks.Lucjana Zgorzelaka

i zmarłych Duszpasterzy Pierańskich ;

 

Zmarłych Kapłanów,Zakonników,

Siostry zakonne

i Misjonarzy Archidiecezji Gnieżnieńskiej

+ Ks.Zbyszka Hanelta,

+ Ks.Leona Jarmuża,

+ Ks.Włodzimierza Dziadka,

+ Ks.Henryka Szefflera,

+ Ks.Stefana Brylla,

+ Ks.Bronisława Michalskiego;

+ Ks.Romana Dąbrowskiego ;

 

+ Stanisława,+ Annę,

+ Juliannę,Stefana Stolarskich,

+ Mariannę,Władysława,

   Zmarłych z Rodzin :

   Stolarskich,Poniatowskich,Pilarczyków,Giszter,

   Najsztubów i Błażejewskich,

+ Dorotę Bystrzyńską,

+ Reginę,Wojciecha Dworka ;

 

+ Bolesława,Danutę Kwiatkowskich,

+ Ojca Konstantego Saternusa,

+ Józefę,Józefa i Łucję,

+ Zytę i Ryszarda Kwiatkowskich,

+ Annę,Antoniego,Stanisława Buzalskich,

+ Janinę Giża i zmarłych z Rodziny Jabłońskich;

 

+ Stanisława,Emilię Prajs,

+ Tadeusza Wieczorka,

Zmarłych z Rodzin Prajsów i Procherów;

 

Zmarłych z Rodzin :

Nowakowskich,Gralaków,

Wyborskich,Przybyszów,

+ Leona Każmierczaka ;

 

+ Irenę,Józefa Hołtyn ;

 

+ Łucjana Jabłońskiego,

+ Kazimierę,Czesława Grzeszak,

+ Teresę,Sylwestera  Jabłońskich ;

 

+ Władysława Kwiatkowskiego ;

 

+ Konstantego Sateję,

Zmarłych z Rodziny Satejów i Jóżwiaków ;

 

+ Zofię,Jerzego Ginko ;

 

Zmarłych z Rodziny

Lewandowskich,Waszaków,

Mikołajczaków i Kemparów ;

 

+ Stanisławę,Jana Graczyk,

+ Zofię,Józefa Klimczak ;

 

+ Zenona Przekwasa,

+ Annę,Zdzisława Małeckich ;

 

+ Annę,Stefana Skwarek,

+ Genowefę,Tadeusza Klusków ;

 

+ Marka Olejnika ;

 

+ Leszka Wojciechowskiego,

+ Stanisława,Stanisławę Stępińskich,

+ Mariannę Siemiankowską,

+ Kazimierza Zaranka,

+ Henryka,Bożenę Jędrzejczak ;

 

+ Leokadię,Stefana Starościak,

+ Joannę,Andrzeja Torfińskich,

+ Łucjana Jabłońskiego ;

 

+ Stanisławę,Stefana,Jana Batkowskich,

+ Jadwigę,Władysława Jankowskich,

+ Zdzisławę Nowicką ;

 

+ Kazimierę Michalak z Konar,

+ Antoniego Zalewskiego ;

 

+ Janinę,Zenona Tomaszewskich ;

 

Zmarłych z Rodzin Górskich i Procherów ;

 

+ Irenę,Jana Katulskich,

+ Marka Katulskiego,

+ Ewarysta Chmieleckiego,

+ Marię,Alfonsa,Edmunda Chmieleckich,

+ Szymka Katulskiego ;

 

+ Henryka Danielewskiego,

+ Antoniego,Bogdana Graczyków,

Zmarłych Rodziców i Teściów,

+ Urszulę Śliwińską ;

 

+ Zofię Jagielską :

 

Zmarłych z Rodziny Losów i Olejników;

 

Zamrłych z Rodzin :

Grinerów,Miodków,Bruzdów i Nowakowskich ;

 

Zmarłych z Rodziny Gutorskich ;

 

+ Jadwigę,Władysława Adsamczyk,

+ Elę,Jerzego Rogalskich :

 

+ Józefa Kowalczyka ;

 

+ Józefa,Józefę Olejniczak ;

 

+ Józefę,Antoniego,Józefa Patyk,

+ Emilię,Józefa Skoczek,

 

+ Włodzimierza,Władysławę,Józefa Wieczorków,

Zmarłych z Rodziny Wieczorków i Barczaków,

+ Hilarego Więckowskiego,

 

Zmarłych z Rodziny Więckowskich i Lamcew ;

 

+ Mariana Pietrowiaka,

Zmarłych z Rodziny,

+ Stanisława Przekwasa,

Zmarłych z Rodziny Przekwasów i Czeladków ;

 

+ Mariannę,Mariana Macieja,

Zmarłych z Rodziny Stempniak i Macieja ;

 

+ Stanisławę,Franciszka Kroczyk,

Zmarłych z Rodziny ;

 

+ Mariana Tomczaka,

+ Michała,Helenę Jabłońskich ;

 

+ Łucję,Antoniego Nojek,

+ Kazimierę,Józefa Zielińskich ;

 

+ Genowefę,Stefana Sarnowskich,

+ Helenę,Eugeniusza Czaplewskich,

i wszystkich zmarłych z Rodzin ;

 

+ Jadwigę,Stanisława Procherów,

+ Bronisławę Niewiadomską ;

 

+ Franciszkę,Józefa Stolarskich,

+ Kazimierę,Stefana Dominiak ;

 

+ Stanisława,Reginę,Kazimierza Grzeszaków,

+ Katarzynę,Władysława Lewandowskich

i zmarłych z Rodziny Lewandowskich ;

 

+ Henryka,Dariusza Ludwiczaków,

+ Mariannę,Feliksa,Henryka Iwińskich ;

 

+ Henryka Smokowskiego,

 

+ Eugenię,Jana Kaszubów,

Zmarłych Braci,

+ Piotra Juszczyńskiego ;

 

+ Karolinę Kuberską,

+ Stanisława Mańkowskiego ;

 

+ Franciszka,Jadwigę,Wojciecha Graczyków,

Zmarłych z Rodziny Graczyków i Pawłowskich ;

 

+ Wandę,Kazimierza Brant ;

 

+ Józefa Głowackiego ;

 

+ Stanisławę,Mieczysława Gimińskich ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Barczaków,Spychalskich,Kanarków i Lemaników ;

 

+ Stanisława Juszczyńskiego,

Zmarłych z Rodziny Juszczyńskich,

+ Mariannę,Franciszka Kemparów ;

 

+ Mirosławę Krawczak,

+ Mariannę,Stanisława Krawczaków,

+ Stanisławę,Antoniego Tomaszewskich ;

 

Zmarłych z Rodziny :

Wieczorków,Przekwasów i Czaplewskich ;

 

+ Jana,Janinę Rzepeckich,

Zmarłych z Rodziny Rzepeckich i Domagałów ;

 

+ Szczepana Zaranka,

+ Alojzego Domańskiego,

+ Zofię,Jana Pietrasz ;

 

+ Alojzego,Anastazję Zdobińskich,

+ Jana,Władysławę Kubiak ;

 

+ Marię,Stanisława Skowron,

Zmarłych z Rodziny :

Skowronów,Wieczorków,

Barczaków i Goliwąsów ;

 

+ Tadeusza Ziętkiewicza,

+ Jadwigę,Władysława,Melanię,

+ Marię,Stanisława Skowronów ;

 

+ Czesława Świderskiego,

+ Jerzego Nowaka ;

 

+ Anielę i Mieczysława,

Zmarłych z Rodziny Skórków i Drożdżów ;

 

+ Janiny i Leonarda Buczkowskich ;

 

Zmarłych z Rodziny Borowskich i Zalesińskich ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Czekaj,Bęben i Gałat ;

 

Stefanii,Wacława Czaplewskich ;

 

Marię Zielecką,

Zmarłych z Rodziny Zieleckich i Dylas ;

 

+ Krystynę Barczyńską,

Zmarłych z Rodzin :

Barczyńskich i Siemieniec ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Smokowskich,Mrówczyńskich,Olejniczaków

i Rodziców z obojga stron ;

 

+ Mariannę,Józefa,Władysława Witkowskich,

Zmarłych z Rodziny Witkowskich,

+ Krystynę Teter,

+ Benignę,Kazimierza,Andrzeja Graczyk,

Zmarłych z Rodziny Graczyk ;

 

+ Zofię,Józefa Roszaków ;

 

Zmarłych z Rodzin : Czachorów i Plechtów ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Mańkowskich,Badynów,

Wieczorków,Patyków i Podlaszewskich ;

 

+ Barbarę,Wincentego,Kazimierę Buczkowskich ;

 

Zmarłych z Rodziny :

Mrówczyńskich i Pawłowskich ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Piaskowskich,Piaseckich,Malinowskich i Paciów ;

 

+ Małgorzatę Majewską ;

 

+ Józefę,Michała Żak,

+ Kazimierza Nocnego ;

 

+ Urszulę,Henryka Skibickich,

+ Karola Skibickiego,

+ Weronikę,Bolesława Skibickich,

+ Stanisławę,Jana Korpal,

+ Janinę,Jerzego Skibickich,

+ Bogusławę,Henryka Dziubkowskich,

+ Krystynę,Stanisława Jankowskich,

+ Marysię,Zdzisława Maciejewskich,

+ Stanisławę,Jana Korpal,

+ Eleonorę,Ryszarda Pieńkowskich,

+ Henrykę Mądrą,

+ Marię Lewandowską,

+ Ryszarda Korzeniewskiego,

+ Jana Hanyż,

+ Barbarę,Konrada Lewandowskich,

+ Dziadków Hanyż i Paluchowskich,

+ Urszulę,Zbigniewa Filoda,

+ Reginę,Oleksego Filoda,

+ Helenę,Jana Śledzik,

+ Beatę Andrzejewską,

+ Łucję,Stanisława Giłków,

+ Edmunda Walczaka,

+ Andrzeja Juszkow,

+ Helenę,Stefana Fraszów,

+ Helenę Krzyważnia,

+ Ryszarda Zelis,

+ Wiesławę i Magdę Siedlecką,

+ Kazimierę,Mariana Pęczkowskich,

+ Jolantę Jeleńską,

+ Teresę Kręciszewską,

+ Marka Dziedzic,

+ Piotra Kuligowskiego,

+ Zbigniewa Kowiańskiego,

+ Miję i Stefa,

+ Sabinę Nowicką ;

 

Zmarłych z Rodziny Posadzy,Pawłowskich i Bąkowskich ;

 

+ Urszulę,Mieczysława Olejniczaków,

+ Róży Rzeczkowskiej,

+ Mirosława Myć,

+ Józefy i Kazimierza Klusków ;

 

+ Helenę,Henryka Budnych,

Zmarłych z Rodziny Budnych i Bryłków ;

 

+ Irenę,Mariana Filipiaków,

Zmarłych z Rodziny Fiutaków i Filipiaków ;

 

+ Emilię,Bogusława Nitkiewiczów,

+ Ryszarda Głowackiego ;

 

Zmarłych z Rodziny Wilińskich :

+ Czesława,Irenę,Teresę ;

 

+ Arkadiusza,Łukasza,Martę Nowak,

+ Walentego,Adaminę Nowak ;

 

Zmarłych z Rodziny Mrówczyńskich i Pawłowskich ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Piaskowskich,Pisaseckich,Malinowskich i Paciów ;

 

+ Małgorzatę Majewską ;

 

+ Józefę,Michała Żak,

+ Kazimierza Nocnego ;

 

+ Helenę,Mieczysława Gutral ;

 

+ Marię,Ludwika Konieczków,

+ Danutę Dernogę,

Zmarłych z Rodziny Masternaków :

 

+ Józefa Paczkę z Nowego Targu,

i zmarłych pracowników Jego Firmy,

którzy remontowali w latach 2003` - 2007` naszą świątynię ;

 

Zmarłych konserwatorów dzieł sztuki,

którzy pracowali przy renowacji polichromii

od 2007`

 

Narodowych bohaterów,

którzy zginęli walcząc o wolność "naszą i waszą",

w powstaniach narodowych i światowych wojnach;

 

Zabitych i zamordowanych,w katowniach hitlerowskich

i sowieckich,zamęczonych przez polską SB ;

 

Zmarłych na wygnaniu,

z głodu,zimna i tęsknoty za umiłowaną Ojczyzną,

Polskich robotników Wybrzeża i Śląska,

studentów,chłopów,członków polskiej inteligencji,

którzy stracili życie w latach powojennych,

ponieważ domagali się chleba i społecznej

sprawiedliwości;

 

Za polskich żołnierzy,

którzy zginęli pełniąc misje pokojowe

na wszystkich kontynentach świata ;

 

Za wszystkie ofiary przemocy

i okrutnych mordów,dokonanych w polskich domach,

na ulicach miast i wsi;

 

Za ofiary tragicznych wypadków drogowych ;

 

Za tych,za których nikt z bliskich się nie modli...

 

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,

a Światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju.

 

Amen.