Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

Wypominki Roczne 2020`/2021`

    

 

                  Ja jestem zmartwychwstaniem

                                  i życiem.

                Każdy,kto żyje i wierzy we Mnie

                                  nie umrze na wieki...

 

Polecamy Miłosierdziu Boga Wszechmogącego,

w Trójcy Świętej Jedynego dusze zmarłych :

 

 

Zmarłych Papieży,Prymasów Polski

i Biskupów Gnieżnieńskich;

 

+ Ks.Bpa.Józefa Zawitkowskiego,

 

+ Ks.Piotra Marcina Grobelskiego,

+ Ks.Tadeusza Farulewskiego,

+ Ks.Lucjana Zgorzelaka i zmarłych Duszpasterzy Pierańskich ;

    Zmarłych Kapłanów,Zakonników,

Siostry zakonne i Misjonarzy Archidiecezji Gnieżnieńskiej.

+ Ks.Zbyszka Hanelta,

+ Ks.Leona Jarmuża,

+ Ks.Stanisława Obarskiego,

+ Ks.Rajmunda Kołodziejczaka,

+ Ks.Włodzimierza Dziadka,

+ Ks.Henryka Szefflera,

+ Ks.Stefana Brylla,

+ Ks.Stanisława Łagodzińskiego,

+ Ks.Stanisława Szkutnickiego,

+ Ks.Bronisława Michalskiego,

+ Ks.Romana Dąbrowskiego,

+ Ks.Romana Wróblewskiego ;

 

+ Stanisława,+ Annę Czechyra,

+ Juliannę,Stefana Stolarskich ;

+ Mariannę,Władysława Czechyra,

   Zmarłych z Rodzin :

   Stolarskich,Poniatowskich,Pilarczyków,Giszter,

   Najsztubów i Błażejewskich,

 

+ Dorotę Bystrzyńską,

 

+ Reginę,Wojciecha Dworków ;

 

+ Bolesława,Danutę Kwiatkowskich,

+ Ojca Konstantego Saternusa,

+ Józefę,Józefa i Łucję,

+ Zytę i Ryszarda Kwiatkowskich,

+ Annę,Antoniego,Stanisława Buzalskich,

+ Janinę Giża i zmarłych z Rodziny Jabłońskich ;

 

+ Teresę Łuczak ;

 

+ Martę,Mariana Tomczak,

 

+ Urszulę,Henryka Skibickich,

+ Karola Skibickiego,

+ Weronikę,Bolesława Skibickich,

+ Edwina,Janinę Korpal,

+ Janinę,Jerzego Skibickich,

+ Bogusławę,Henryka Dziubkowskich,

+ Krystynę,Stanisława Jankowskich,

+ Marysię,Zdzisława Maciejewskich,

+ Stanisławę,Jana Korpal,

+ Eleonorę,Ryszarda Pieńkowskich,

+ Henrykę Mądrą,

+ Marię Lewandowską,

+ Ryszarda Korzeniewskiego,

+ Jana Hanyż,

+ Barbarę,Konrada Lewandowskich,

+ Dziadków - Hanyż i Paluchowskich,

+ Urszulę,Zbigniewa Filoda,

+ Reginę,Oleksego Filoda,

+ Helenę,Jana Śledzik,

+ Beatę Andrzejewską,

+ Łucję,Stanisława Giłków,

+ Edmunda Walczaka,

+ Andrzeja Juszkow,

+ Helenę,Stefana Fraszów,

+ Helenę Krzyważnia,

+ Ryszarda Zelis,

+ Wiesławę i Magdę Siedlecką,

+ Kazimierę,Mariana Pęczkowskich,

+ Jolantę Jeleńską,

+ Teresę Kręciszewską,

+ Marka Dziedzic,

+ Piotra Kuligowskiego,

+ Zbigniewa Kowiańskiego,

+ Miję i Stefa,

+ Sabinę,Leszka Nowickich,

+ Zefiryna Ołoszczyńskiego,

+ Wojciecha Leśniewskiego ;

 

+ Krzysztofa Glanca,

+ Władysława Kwiatkowskiego ;

 

+ Józefa Nowakowskiego,

Zmarłych z Rodzin :

Nowakowskich,Gralaków,Wyborskich,Przybyszów,

+ Leona Każmierczaka ;

 

+ Annę,Stefana Skwarek,

+ Genowefę,Tadeusza Klusków ;

 

+ Stanisława,Reginę Grzeszak,

+ Kazimierza Grzeszaka,

+ Władysława,Katarzynę Lewandowskich,

Zmarłych z Rodziny Lewandowskich ;

 

+ Józefa Głowackiego ;

 

+ Leokadię ,Stefana Starościak ;

 + Joannę,Andrzeja Torfińskich,

+ Lucjana Jabłońskiego ;

 

+ Łucjana Jabłońskiego,

+ Kazimierę,Czesława Grzeszak,

+ Teresę,Sylwestra Jabłońskich ;

 

+ Stanisława,Stanisławę Stępińskich,

+ Leszka Wojciechowskiego,

+ Mariannę Siemiankowską,

+ Kazimierza Zaranka,

+ Henryka,Bożenę Jędrzejczak ;

 

+ Jadwigę,Władysława Adamczyk,

+ Elę,Jerzego Rogalskich ;

 

Zmarłych z Rodziny : Barczaków,Kanarków i Spychalskich ;

 

Zmarłych z Rodzin :

+ Czekaj,Bęben,Borowskich,Zalesińskich i Gałat ;

 

+ Michała,Józefę Żak,

+ Kazimierza Nocnego ;

 

+ Karolinę Kuberską,

+ Stanisława Mańkowskiego ;

 

+ Mariannę,Mariana Macieja,

Zmarłych z Rodziny Stempniak i Macieja ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Kemparów,Mikołajczaków,

Lewandowskich i Waszaków;

 

+ Stanisława Przekwasa i Rodziców z obojga stron,

+ Stanisława,Magdalenę Czeladków,

+ Stanisława,Marię Przekwas ;

 

Zmarłych z Rodziny Chorążyczewskich ;

 

+ Mariana Pietrowiaka,

i wszystkich zmarłych z Rodziny Pietrowiaków ;

 

+ Franciszka,Jadwigę,Wojciecha Graczyków,

Zmarłych z Rodziny Graczyków i Pawłowskich ;

 

+ Wandę,Kazimierza Brant ;

 

+ Łucję,Antoniego Nojek,

+ Kazimierę,Józefa Zielińskich ;

 

+ Stanisławę,Stefana,Jana Batkowskich,

+ Jadwigę,Władysława Jankowskich,

+ Zdzisławę Nowicką ;

 

+ Stanisławę,Mieczysława Gimińskich ;

 

Zmarłych Rodziców Franciszkę,Józefa Stolarskich,

+ Kazimierę,Stefana Dominiaków ;

 

+ Zofię,Jerzego Ginko ;

 

+ Mieczysława,Urszulę Olejniczak,

+ Józefę,Kazimierza Klusków,

+ Różę Rzeczkowską ;

 

+ Irenę,Józefa,Krzysztofa Hołtynów ;

 

+ Henryka Danielewskiego,

+ Antoniego,Bogdana Graczyków,

Zmarłych z Rodzin Danielewskich,

Kryszewskich i Graczyków ;

 

+ Mariannę,Józefa Witkowskich,

+ Marię,Władysława Witkowskich,

Zmarłych z Rodziny Witkowskich,

+ Krystynę Teter,

+ Benignę i Kazimierza,

+ Monikę,Andrzeja Graczyków,

Zmarłych z Rodziny Graczyków ;

 

+ Zenona Przekwasa,

+ Annę,Zdzisława Małeckich ;

 

+ Konstantego Sateja,

+ Stanisławę,Feliksa,Czesława Satejów,

+ Bogumiłę,Martę,Czesława Jóżwiaków,

Zmarłych z Rodziny Satejówi i Jóżwiaków ;

 

+ Józefa,Józefę Olejniczak ;

 

+ Jana,Janinę Rzepeckich,

Zmarłych z Rodziny Rzepeckich i Domagałów,

+ Zbigniewa Wiśniewskiego ;

 

+ Kazimierę,Zdzisława Michalaków,

+ Antoniego,Romana Zalewskich ;

 

+ Tadeusza Ziętkiewicza,

+ Jadwigę,Melanię,Marię,

   Władysława,Stanisława Skowron ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Olejniczaków,Smokowskich,

Rodziców z obojga stron - Mrówczyńskich i Jasińskich ;

 

+ Krystynę Barczyńską,

Zmarłych z Rodzin : Barczyńskich i Siemieniec ;

 

+ Wiktora,Tadeusza Pawłowskich,

+ Gwidona,Jakuba Grządziela,

+ Stefana,Marię Nowackich ;

 

+ Zofię,Czesława Świderskich,

+ Jerzego Nowaka ;

 

Zmarłych z Rodziny :

Wieczorków,Przekwasów i Czaplewskich ;

 

+ Janinę,Zenona Tomaszewskich ;

 

Zmarłych z Rodziny Los i Olejnik ;

 

+ Jolantę Griner,

Zmarłych z Rodzin Grinerów,Miodków i Bruzdów ;

 

+ Włodzimierza,Władysławę,Józefa Wieczorków

Zmarłych z Rodziny Wieczorków i Barczaków,

+ Hilarego Więckowskiego,

 Zmarłych z Rodzin Więckowskich i Lamcew ;

 

+ Genowefę,Stefana Sarnowskich,

+ Helenę,Eugeniusza Czaplewskich,

Zmarłych z obojga Rodzin ;

 

+ Helenę,Mieczysława Gutral,

i zmarłych z Rodzin ;

 

Zmarłych Rodziców :

+ Eugenię,Jana Kaszubów,

Zmarłych Braci,

+ Piotra Juszczyńskiego ;

 

+ Stanisława,Józefy,Łukasza Juszczyńskich,

+ Marianny,Franciszka Kemparów ;

 

+ Mirosławę Krawczak,

+ Mariannę,Stanisława Krawczak,

+ Stanisławę,Antoniego Tomaszewskich ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Mańkowskich,Badynów,Wieczorków,

Patyków i Podlaszewskich ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Posadzy,Bąkowskich i Pawłowskich ;

 

+ Zofię,Michała Czachor,

+ Janinę,Wiktora Plechtów,ich Dzieci i Wnuków ;

 

+ Helenę,Henryka,Pawła Budnych,

 Zmarłych z Rodziny Budnych i Bryłków,

+ Irenę,Mariana Filipiaków,

Zmarłych z Rodziny Filipiaków i Fiutaków ;

 

+ Irenę,Jana Katulskich,

+ Marka,Szymka Katulskich,

+ Ewarysta Chmieleckiego,

+ Marię,Alfonsa Chmieleckich,

+ Edmunda,Henryka Chmieleckich ;

 

+ Henryka,Dariusza Ludwiczaków,

+ Feliksa,Mariannę,Henryka Iwińskich ;

 

+ Zofię,Józefa Roszaków,

+ Andrzeja Olejniczaka ;

 

+ Stefanię,Wacława Czaplewskich ;

 

+ Marię,Stanisława Skowron,

Zmarłych z Rodzin :

Barczaków,Wieczorków,Goliwąsów i Skowronów ;

 

Zmarłych z Rodziny Gutorskich ;

 

+ Józefy,Józefa,Antoniego Patyk,

+ Emilii,Józefa Skoczek ;

 

+ Emilię,Stanisława Prajs,

+ Tadeusza Wieczorka ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Paciów,Piaseckich,Piaskowskich i Malinowskich ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Barczaków,Kanarków i Spychalskich,

+ Marię Ochman ;

 

+ Marii,Ludwika Konieczków,

Rodziców i Rodzeństwo z Rodziny Masternaków,

+ Danutę Dernogę ;

 

+ Helenę,Jana,Zdzisława Skonieczków,

+ Helenę,Bolesława Michalik ;

 

+ Zofię,Józefa,Mariannę,Tomasza Adamczyków,

+ Juliannę,Jana Bielas,

+ Jana,Annę,Cecylię,Józefa Herrmann,

+ Jadwigę Tybuchowską,

+ Krystynę Ćwiklińską,

+ Halinę Bogaczyńską,

+ Ks.Łucjana Zgorzelaka,

Wszystkie dusze w Czyśćcu cierpiące ;

 

Zmarłych

w wyniku epidemii Coronavirusa 19 ;

 

+ Józefa Paczkę z Nowego Targu,

a także pracowników Jego Firmy,

którzy remontowali

w latach 2003` - 2007` naszą świątynię ;

 

Zmarłych konserwatorów dzieł sztuki,

którzy pracowali przy renowacji polichromii  od 2007`

 

Narodowych bohaterów,

którzy zginęli walcząc o wolność "naszą i waszą",

w powstaniach narodowych i światowych wojnach ;

 

Zabitych i zamordowanych,

w katowniach hitlerowskich i sowieckich,

zamęczonych przez polską SB ;

 

Zmarłych na wygnaniu,

z głodu,zimna i tęsknoty za umiłowaną Ojczyzną ;

 

Polskich robotników Wybrzeża i Śląska,

studentów,chłopów,

członków polskiej inteligencji,

którzy stracili życie w latach powojennych,

ponieważ domagali się chleba i społecznej

sprawiedliwości ;

 

Za wszystkie ofiary stanu wojennego z 1981 roku,

 

Za polskich żołnierzy,

którzy zginęli pełniąc misje pokojowe

na wszystkich kontynentach świata ;

Za wszystkie ofiary przemocy

i okrutnych mordów,dokonanych w polskich domach,

na ulicach miast i wsi ;

 

Za ofiary tragicznych wypadków drogowych ;

 

Za tych,za których nikt z bliskich się nie modli.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,

a Światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju.

 

Amen.