Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

Wypominki Roczne 2021`/2022`

    

 

                  Ja jestem zmartwychwstaniem

                                  i życiem.

                Każdy,kto żyje i wierzy we Mnie

                                  nie umrze na wieki...

 

Polecamy Miłosierdziu Boga Wszechmogącego,

w Trójcy Świętej Jedynego dusze zmarłych :

 

 

Zmarłych Papieży,Prymasów Polski

i Biskupów Gnieżnieńskich;

 

+ Ks.Bpa.Józefa Zawitkowskiego,

 

+ Ks.Piotra Marcina Grobelskiego,

+ Ks.Tadeusza Farulewskiego,

+ Ks.Lucjana Zgorzelaka i zmarłych Duszpasterzy Pierańskich ;

    Zmarłych Kapłanów,Zakonników,

 

 

Siostry zakonne i Misjonarzy Archidiecezji Gnieżnieńskiej.

+ Ks.Zbyszka Hanelta,

+ Ks.Leona Jarmuża,

+ Ks.Stanisława Obarskiego,

+ Ks.Rajmunda Kołodziejczaka,

+ Ks.Włodzimierza Dziadka,

+ Ks.Henryka Szefflera,

+ Ks.Stefana Brylla,

+ Ks.Stanisława Łagodzińskiego,

+ Ks.Stanisława Szkutnickiego,

+ Ks.Bronisława Michalskiego,

+ Ks.Romana Dąbrowskiego,

+ Ks.Romana Wróblewskiego ;

 

+ Stanisława,

+ Annę Czechyra,

+ Juliannę,Stefana Stolarskich ;

+ Mariannę,Władysława Czechyra,

   Zmarłych z Rodzin :

   Stolarskich,Poniatowskich,Pilarczyków,Giszter,

   Najsztubów i Błażejewskich,

 

+ Dorotę Bystrzyńską,

 

+ Reginę,Wojciecha Dworków ;

 

+ Bolesława,Danutę Kwiatkowskich,

+ Ojca Konstantego Saternusa,

+ Józefę,Józefa i Łucję,

+ Zytę i Ryszarda Kwiatkowskich,

+ Annę,Antoniego,Stanisława Buzalskich,

+ Janinę Giża i zmarłych z Rodziny Jabłońskich ;

+ Teresę Łuczak ;

 

+ Urszulę,Henryka Skibickich,

+ Karola Skibickiego,

+ Weronikę,Bolesława Skibickich,

+ Edwina,Janinę Korpal,

+ Janinę,Jerzego Skibickich,

+ Bogusławę,Henryka Dziubkowskich,

+ Krystynę,Stanisława Jankowskich,

+ Marysię,Zdzisława Maciejewskich,

+ Stanisławę,Jana Korpal,

+ Eleonorę,Ryszarda Pieńkowskich,

+ Henrykę,Henryka Mądrych,

+ Marię Lewandowską,

+ Ryszarda Korzeniewskiego,

+ Jana Hanyż,

+ Barbarę,Konrada Lewandowskich,

+ Dziadków - Hanyż i Paluchowskich,

+ Urszulę,Zbigniewa ,Reginę,Oleksego Filoda,

+ Helenę,Jana Śledzik,

+ Beatę Andrzejewską,

+ Łucję,Stanisława Giłków,

+ Edmunda Walczaka,

+ Andrzeja Juszkow,

+ Helenę,Stefana Fraszów,

+ Helenę Krzyważnia,

+ Ryszarda Zelis,

+ Wiesławę i Magdę Siedlecką,

+ Kazimierę,Mariana Pęczkowskich,

+ Jolantę Jeleńską,

+ Teresę Kręciszewską,

+ Marka Dziedzic,

+ Piotra Kuligowskiego,

+ Zbigniewa Kowiańskiego,

+ Miję i Stefa,

+ Sabinę,Leszka Nowickich,

+ Zefiryna Ołoszczyńskiego,

+ Wojciecha Leśniewskiego,

+ Eugeniusza Jankowskiego;

 

+ Rodziców :

Martę,Mariana Tomczak,

+ Dziadków :

Helenę,Michała Jabłońskich :

  

+ Ryszarda Głowackiego,

+ Emilię,Bogusława Nitkiewiczów ;

  

+ dr Lucjana Kwiatkowskiego,

+ Stanisławę,Andrzeja Kwiatkowskich,

+ Teodorę,Szczepana Przybysz,

   Wszystkich zmarłych z Rodziny Kwiatkowskich i Przybysz ;

 

+ Józefa Nowakowskiego,

    Zmarłych z Rodzin :

Nowakowskich,Gralaków,Wyborskich i Przybyszów,

+ Leona Każmierczaka ;

 

+ Karoliny Kuberskiej,

+ Stanisława,Stanisławę Mańkowskich ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Czekaj,Bęben,Gałat,Borowskich i Zalesińskich ;

 

+ Genowefy,Kazimierza Procherów,

+ Teresę,Tadeusza Górskich,

    Zmarłych z Rodziny ;

 

Zmarłych z Rodziny :

Posadzy,Pawłowskich i Bąkowskich.

  

+ Reginę,Stanisława Grzeszak,

+ Kazimierza Grzeszaka,

+ Katarzynę,Władysława,Lewandowskich,

    Zmarłych z Rodziny Lewandowskich ;

 

+ Józefa Głowackiego ;

 

+ Leokadię ,Stefana Starościak ;

+ Joannę,Andrzeja Torfińskich,

+ Lucjana Jabłońskiego ;

  

+ Stanisława,Stanisławę Stępińskich,

+ Leszka Wojciechowskiego,

+ Mariannę Siemiankowską,

+ Kazimierza Zaranka,

+ Henryka,Bożenę Jędrzejczak ;

 

+ Jadwigę,Władysława Adamczyk,

+ Ellę,Jerzego Rogalskich ;

 

+ Alojzego,Władysława,Anielę Rydzkowskich,

+ Zofię,Kazimierza,Jerzego Kozłowskich,

+ Józefa,Leokadię Bryll,

+ Marię,Jadwigę Damazyn ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Kemparów,Mikołajczaków,

Lewandowskich i Waszaków;

 

+ Zofię,Józefa Chorążyczewskich,

Zmarłych z Rodziny ;

   

+ Stanisławę,Mieczysława Gimińskich ;

  

+ Zofię,Jerzego Ginko ;

 

+ Urszulę,Mieczysława Olejniczak,

+ Józefę,Kazimierza Klusków,

+ Różę Rzeczkowską,

+ Mirosława Myć ;

 

+ Zofię,Czesława Świderskich,

+ Jerzego Nowaka,

+ Tadeusza Lisieckiego ;

 

+ Janinę,Zenona Tomaszewskich ;

 

+ Stanisława,Józefę,Łukasza Juszczyńskich,

+ Mariannę,Franciszka Kemparów ;

 + Mirosławę,Zdzisława Krawczaków,

     Zmarłych Dziadków - Krawczaków i Tomaszewskich ;

  

+ Janinę,Wiktora Plechtów,

+ Zofię,Michała Czachor,

Wszystkie dusze w Czyśćcu cierpiace ;

 

+ Zofię,Józefa Roszaków,

+ Andrzeja Olejniczaka ;

 

+ Emilię,Stanisława Prajs,

+ Tadeusza Wieczorka,

    Zmarłych z Rodziny Prajs i Prochera ;

 

+ Kazimierę,Zdzisława Michalaków,

+ Antoniego,Romana Zalewskich,

    Zmarłych z Rodziny ;

 

+ Jana Sęka,

+ Jana Danielewicza ;

 

+ Krystynę Barczyńską,

   Zmarłych z Rodzin Barczyńskich i Siemieniec ;

 

+ Kazimierza Chrubczyńskiego ;

 

+ Stanisławę,Stefana,Jana Batkowskich,

+ Jadwigę,Władysława Jankowskich,

+ Zdzisławę Nowicką ;

 

+ Tadeusza Ziętkiewicza,

+ Jadwigę,Melanię,Władysława,Stanisława Skowron ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Badyna,Mańkowskich,Patyków,

Wieczorków i Podlaszewskich ;

 

+ Benignę,Kazimierza,Andrzeja Graczyk ;

    Zmarłych z Rodziny Graczyk ;

+ Marię,Józefa,Władysława Witkowskich,

    Zmarłych z Rodziny Witkowskich,

+ Krystynę Teter ;

 

+ Joannę,Marka Burzyńskich ;

 

+ Genowefę,Kazimierza Prochera,

Zmarłych z obojga stron ;

  

+ Wandę,Kazimierza Brant ;

 

+ Stefanię,Wacława Czaplewskich ;

 

+ Franciszka,Jadwigę,Wojciecha Graczyków,

    Zmarłych z Rodziny Graczyków i Pawłowskich ;

 

+ Janinę Broniewską,Jerzego Mlickiego,

+ Bogusława,Stanisława Piwko,

    Zmarłych z Rodziny Piwko,Mlickich i Broniewskich ;

 

Zmarłych z Rodziny Gutorskich ;

 

+ Józefa,Józefę Olejniczak ;

 

Zmarłych z Rodziny Wieczorków,Przekwasów i Czaplewskich ;

 

Zmarłych z Rodziny : Grinerów,Miodków i Bruzdów ;

 

Zmarłych z Rodziny Sateja :

+ Konstantego,Stanisławę,Feliksa i Czesława,

   Zmarłych z Rodziny Jóżwiaków :

+ Martę,Bogumiłę i Czesława ;

 

+ Helenę,Ludwika Los,

Franciszkę,Jana Olejnik,

+ Stefanię,Klemensa Knioła,

   Wszystkich Zmarłych z Rodziny ;

 

+ Janinę i Leonarda Buczkowskich,

+ Bartłomieja Skórkę,

    Zmarłych z Rodziny : Skórków i Drożdżów ;

 

+ Zenona Przekwasa,

+ Annę,Zdzisława Małeckich ;

 

 Zmarłych Rodziców : Eugenię,Jana Kaszubów,

Zmarłych Braci,

+ Piotra Juszczyńskiego ;

 

+ Henryka Danielewskiego,

+ Antoniego Bogdana Graczyków,

    Zmarłych z Rodziny Kryszewskich i Danielewskich,

+ Urszulę Śliwińską ;

 

+ Józefa,Franciszkę Stolarskich,

+ Kazimierę,Stefana Dominiaków ;

 

+ Józefę,Antoniego,Józefa Patyk,

+ Emilię,Józefa Skoczek ;

 

+ Irenę,Józefa,Ryszarda,Krzysztofa Hołtynów ;

 

+ Zmarłych z Rodziny : Rutkowskich i Brzezińskich,

+ Bogdana Greczyńskiego,

+ Grażynę Kalczyńską ;

 

+ Irenę,Mariana,Andrzeja Filipiaków,

    Zmarłych z Rodziny Filipiaków i Fiutaków,

+ Helenę,Henryka,Pawła Budnych

    Zmarłych z Rodziny Budnych i Bryłków ;

 

+ Andrzeja Olejniczaka,

+ Urszulę,Mieczysława,

+ Pelagię,Wincentego Smokowskich,

    Zmarłych z Rodziny ;

 

+ Jana,Janinę Rzepeckich,

Zmarłych z Rodziny Rzepeckich i Domagałów,

+ Zbigniewa Wiśniewskiego ;

 

+ Stanisława Przekwasa i Rodziców z obojga stron,

+ Stanisława i Magdalenę Czeladków,

+ Stanisława,Marię Przekwas,

+ Ks.Kan.Łucjana Zgorzelaka ;

 

+ Wiktora,Tadeusza Pawłowskich,

+ Gwidona,Jakuba Grządziela,

+ Stefana,Marię Nowackich ;

 

Zmarłych z Rodziny :

Paciów,Piaseckich,

Piaskowskich i Malinowskich ;

 

Zmarłych Rodziców :

+ Genowefę,Stefana Sarnowskich,

Bratową :

+ Jadwigę Sarnowską,

Zmarłych Teściów :

+ Helenę i Eugeniusza Czaplewskich

Wszystkich zmarłych z obojga stron ;

 

+ Henryka,Darusia Ludwiczaków,

+ Feliksa,Mariannę,Henryka Iwińskich ;

 

+ Irenę,Jana Katulskich,

+ Marka,Szymka Katulskich,

 

+ Ewarysta,Marię,Alfonsa,Edmunda,Henryka Chmieleckich,

+ Janinę,Bernarda Pietrowiak ;

 

+ Jadwigę,Genowefę,Stefana Sarnowskich,

+ Mieczysława,Helenę Gutral ;

 

+ Marię,Ludwika Konieczków,

+ Jana,Stefanię Masternaków,

    Zmarłe Rodzeństwo,

+ Danutę Dernogę ;

 

Zmarłych z Rodziny :

Barczaków,Spychalskich,Kanarków i Lemaników ;

 

+ Przemysława,Mariusza,Janinę,Walentego Szałek ;

 

+ Annę Stefana Skwarek,

+ Genowefę,Tadeusza Klusków ; 

 

+ Marię,Stanisława Skowron,

Zmarłych z Rodzin :

Barczaków,Wieczorków,Goliwąsów i Skowronów :

  

+ Edmunda Wojciechowskiego,

+ Teresę,Tadeusza Górskich ;

 

+ Łucjana Jabłońskiego,

+ Kazimierę,Czesława Grzeszak,

+ Teresę,Sylwestra Jabłońskich ;

 

+ Mariana Pietrowiaka i zmarłych z Rodziny ;

 

+ Włodzimierza,Władysławę,Józefa Wieczorków

Wszystkich zmarłych z Rodziny Wieczorków i Barczaków,

+ Hilarego Więckowskiego,

 Zmarłych z Rodzin Więckowskich i Lamcew ;

 

+ Jolanta Grzeszak,

Zmarłych z Rodziny Grzeszaków i Grundkowskich ;

 

Zmarłych

w wyniku epidemii Coronavirusa 19 ;

 

+ Józefa Paczkę z Nowego Targu,

a także pracowników Jego Firmy,

którzy remontowali w latach 2003` - 2007` naszą świątynię ;

 

Zmarłych konserwatorów dzieł sztuki,

którzy pracowali przy renowacji polichromii  od 2008`

 

Narodowych bohaterów,

którzy zginęli walcząc o wolność "naszą i waszą",

w powstaniach narodowych i światowych wojnach ;

 

Zabitych i zamordowanych,

w katowniach hitlerowskich i sowieckich,

zamęczonych przez polską SB ;

 

Zmarłych na wygnaniu,

z głodu,zimna i tęsknoty za umiłowaną Ojczyzną ;

 

Polskich robotników Wybrzeża i Śląska,

studentów,chłopów,

członków polskiej inteligencji,

którzy stracili życie w latach powojennych,

ponieważ domagali się chleba i społecznej

sprawiedliwości ;

 

Za wszystkie ofiary stanu wojennego z 1981 roku,

 

Za polskich żołnierzy,

którzy zginęli pełniąc misje pokojowe

na wszystkich kontynentach świata ;

Za wszystkie ofiary przemocy

i okrutnych mordów,dokonanych w polskich domach,

na ulicach miast i wsi ;

 

Za ofiary tragicznych wypadków drogowych ;

 

Za nienarodzone dzieci ;

 

Za tych,za których nikt z bliskich się nie modli.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,

a Światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

 

Amen.