Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

Wypominki Roczne 2023`/2024`

                 

 

                  Ja jestem zmartwychwstanie

                                  i życie.

                Każdy,kto żyje i wierzy we Mnie

                                  nie umrze na wieki...

 

Polecamy Miłosierdziu Boga Wszechmogącego,

w Trójcy Świętej Jedynego dusze zmarłych :

 

 

Zmarłych Papieży,Prymasów Polski

i Biskupów Gnieżnieńskich,

 

+ Ks.Bpa.Józefa Zawitkowskiego,

 

+ Ks.Piotra Marcina Grobelskiego,

+ Ks.Tadeusza Farulewskiego,

+ Ks.Lucjana Zgorzelaka i zmarłych Duszpasterzy Pierańskich,

    Zmarłych Kapłanów,Zakonników,

 

 

Siostry zakonne i Misjonarzy Archidiecezji Gnieżnieńskiej.

+ Ks.Zbyszka Hanelta,

+ Ks.Antoniego Balcerzaka,

+ Ks.Leona Jarmuża,

+ Ks.Stanisława Obarskiego,

+ Ks.Rajmunda Kołodziejczaka,

+ Ks.Włodzimierza Dziadka,

+ Ks.Pawła Czerwińskiego,

+ Ks.Henryka Szefflera,

+ Ks.Stefana Brylla,

+ Ks.Stanisława Łagodzińskiego,

+ Ks.Stanisława Szkutnickiego,

+ Ks.Bronisława Michalskiego,

+ Ks.Romana Dąbrowskiego,

+ Ks.Romana Wróblewskiego ;

 

+ Stanisława,

+ Annę Czechyra,

+ Juliannę,Stefana Stolarskich,

+ Mariannę,Władysława Czechyra,

   Zmarłych z Rodzin :

   Stolarskich,Poniatowskich,Pilarczyków,Giszter,

   Najsztubów i Błażejewskich,

 

+ Dorotę Bystrzyńską,

 

+ Reginę,Edwarda,Wojciecha Dworków,

 

+ Bolesława,Danutę Kwiatkowskich,

+ Ojca Konstantego Saternusa,

+ Józefę,Józefa i Łucję,

+ Zytę i Ryszarda Kwiatkowskich,

+ Annę,Antoniego,Stanisława Buzalskich,

+ Janinę Giża i zmarłych z Rodziny Jabłońskich,

+ Teresę Łuczak,

 

+ Urszulę,Henryka Skibickich,

+ Karola Skibickiego,

+ Weronikę,Bolesława Skibickich,

+ Edwina,Janinę Korpal,

+ Janinę,Jerzego Skibickich,

+ Bogusławę,Henryka Dziubkowskich,

+ Krystynę,Stanisława Jankowskich,

+ Marysię,Zdzisława Maciejewskich,

+ Stanisławę,Jana Korpal,

+ Eleonorę,Ryszarda Pieńkowskich,

+ Henrykę,Henryka Mądrych,

+ Wiesława Szczuckiego,

+ Marię Lewandowską,

+ Ryszarda Korzeniewskiego,

+ Jana Hanyż,

+ Barbarę,Konrada Lewandowskich,

+ Dziadków - Hanyż i Paluchowskich,

+ Urszulę,Zbigniewa ,Reginę,Oleksego Filoda,

+ Helenę,Jana Śledzik,

+ Beatę Andrzejewską,

+ Łucję,Stanisława Giłków,

+ Edmunda Walczaka,

+ Andrzeja Juszkow,

+ Helenę,Stefana Fraszów,

+ Helenę Krzyważnia,

+ Ryszarda Zelis,

+ Wiesławę i Magdę Siedlecką,

+ Kazimierę,Mariana Pęczkowskich,

+ Jolantę Jeleńską,

+ Teresę Kręciszewską,

+ Marka Dziedzic,

+ Piotra Kuligowskiego,

+ Zbigniewa Kowiańskiego,

+ Miję i Stefa,

+ Sabinę,Leszka Nowickich,

+ Zefiryna Ołoszczyńskiego,

+ Wojciecha Leśniewskiego,

+ Eugeniusza Jankowskiego,

+ Wiesława Szczuckiego,

+ Bogusławę,Krzysztofa Stimler,

   

+ dr Lucjana Kwiatkowskiego,

+ Stanisławę,Andrzeja Kwiatkowskich,

+ Teodorę,Szczepana Przybysz,

   Wszystkich zmarłych z Rodziny Kwiatkowskich i Przybysz,

 

+ Stanisława Przekwasa,

Zmarłych Rodziców z obojga stron - Czeladków i Przekwasów,

  

Zmarłych z Rodzin - 

Grinerów,Miodków i Bruzdów,

 

+ Jana Sęka,Jana Danielewicza,

 

+ Damiana Kwiecińskiego,

 

+ Wandę,Kazimierza Brant,

 

+ Franciszkę,Józefa Stolarskich,

+ Kazimierę,Stefana Dominiaków,

 

+ Andrzeja Olejniczaka,

Zmarłych Rodziców i Rodzeństwo z obojga stron,

 

 

+ Leona Czachor,

+ Zofii,Michała Czachorów,

+ Janinę Wiktora Plechtów,

Zmarłych z ich Rodzin,

 

+ Józefa,Józefę,Leszka Olejniczak,

Zmarłych z Rodziny,

 

Zmarłych z Rodziny Posadzy,Pawłowskich i Bąkowskich,

 

+ Janinę,Zenona,Jacka Tomaszewskich,

 

+ Włodzimierza,Władysławę,Józefa Wieczorków,

Zmarłych z Rodziny Wieczorków i Barczaków,

+ Hilarego Więckowskiego,

Zmarłych z Rodziny Więckowskich i Lamcew,

 

+ Józefę,Antoniego,Józefa Patyk,

+ Emilię,Józefa Skoczek,

 

+ Mariana Pietrowiaka,

Wszystkich Zmarłych z Rodziny,

 

+ Henryka Danielewskiego,

+ Antoniego,Bogdana Graczyków,

Zmarłych z Rodzin Kryszewskich i Danielewskich,

 

+ Kazimierę,Zdzisława Michalaków,

+ Antoniego,Romana Zalewskich,

Wszystkich Zmarłych z Rodziny,

 

Zmarłych z Rodzin - 

Czekaj,Gałat,Bęben,Borowskich i Zalesińskich,

 

+ Łucję,Antoniego Nojek,

+ Kazimierę,Józefa Zielińskich,

+ Apolinarego Kryszewskiego,

+ Jadwigę,Zbigniewa Zagórskich,

 

+ Jana,Janinę Rzepeckich,

Zmarłych z Rodziny Rzepeckich i Domagałów,

 

+ Henryka,Dariusza Ludwiczaków,

+ Feliksa,Mariannę,Henryka Iwińskich,

 

+ Zofię,Józefa Roszaków,

+ Andrzeja Olejniczaka,

+ Kamila Lewandowskiego,

 

Zmarłych z Rodzin - 

Niewiadomskich,Procherów i Markiewiczów,

 

+ Helenę,Józefa Obiałów,

Zmarłych z Rodziny,

 

+ Pelagię,Franciszka,Mariana Leśniewskich,

+ Mariana Leśniewskiego,

 

+ Mirosławę,Zdzisława Krawczków,

+ Lucynę,Stanisława Juszczyńskich,

+ Józefę,Łukasza Juszczyńskich,

 

+ Stanisławę,Stanisława ,Stefana,Jana Batkowskich,

+ Jadwigę,Władysława Jankowskich,

+ Zdzisławę Nowicką,

 

Zmarłych z Rodzin - 

Mańkowskich,Badynów,

Wieczorków,Patyków i Podlaszewskich,

 

+ Eugenię,Jana Kaszubów,

Zmarłych Braci,

+ Piotra Juszczyńskiego,

 

+ Marię,Ludwika Konieczków,

+ Jana,Stefanię Masternak,

Zmarłe Rodzeństwo,

+ Danutę Dernogę,

 

+ Annę,Stanisławę,Agnieszkę,

   Tadeusza Szudzichowskich,

 

+ Jadwigę,Władysława Adamczyk,

+ Elę,Jerzego Rogalskich,

 

+ Elżbietę Kaczmarek,

Zmarłych z Rodzin - 

Kaczmarków,Jakubowskich,Mitrus i Borowskich,

 

+ Karolinę Kuberską,

+ Stanisławę,Stanisława Mańkowskich,

+ Grzegorz Marcinkowski,

 

+ Kazimierza,Antoniego Nocnych,

+ Józefę,Michała Żaków,

 

+ Jadwigę,Franciszka,Wojciecha Graczyk,

Zmarłych z Rodziny,

 

+ Łucjana Jabłońskiego,

+ Kazimierę,Czesława Grzeszak,

+ Teresę,Sylwestra Jabłońskich,

 

+ Leokadię,Stefana Starościak,

+ Joannę,Andrzeja Torfińskich,

+ Łucjana Jabłońskiego,

 

+ Zofię,Edmunda,Jerzego Ginko,

 

+ Zbigniewa,Henryka Stefańskich,

+ Iwonę Rolirad,

+ Helenę,Czesława,Sylweriusza Zielińskich,

 

+ Annę,Stefana Skwarków,

+ Genowefę,Tadeusza Klusków,

 

+ Stanisława,Reginę,Kazimierza,Rafała Grzeszaków,

+ Katarzynę,Władysława Lewandowskich,

Zmarłych z Rodziny Lewandowskich,

 

+ Janinę Broniewską,

+ Jerzego Mlickiego,

 

+ Stanisława Kręzielewskiego,

+ Irenę,Jana Kubiak,

+ Franciszkę Kwiatkowską,

 

+ Helenę,Jana Łaskich,

 

+ Stefanię,Wacława Czaplewskich,

 

Zmarłych z Rodziny Sateja -     

   Konstantego,Stanisławy,Feliksa i Czesława,

Zmarłych z Rodziny Jóżwiaków -

   Marty,Bogumiły i Czesława,

 

+ Martę,Mariana Tomczaków,

+ Helenę,Michała Jabłońskich,

 

+ Julka Wieczorka,

Zmarłych Rodziców z obojga stron,

 

+ Stanisławę,Mieczysława Gimińskich,

 

+ Irenę,Józefa,

+ Ryszarda,Krzysztofa Hołtynów,

 

Zmarłych z Rodziny -

Kosów,Olejników,Knioła.

+ Leszka Borkiewicza,

 

Zmarłych Rodziców z obojga stron,

Zmarłych z Rodzin -

Szuman,Jabłońskich,Dziesiątkowskich i Kwiatkowskich,

 

+ Franciszka,Bronisławę Kołdra,

+ Bogdana Greczyńskiego,

+ Helenę,Jana Brzezińskich,

 

+ Zofię,Czesława Świderskich,

+ Jerzego Nowaka,

+ Tadeusza Lisieckiego,

 

+ Marię,Stanisława Skowron,

+ Dziadków z obojga stron,

+ Wiesławy Rusek,

Wszystkich zmarłych z Rodziny,

 

+ Zenona Przekwasa,

+ Annę Zdzisława Małeckich,

 

Zmarłych z Rodziny -

Wieczorków,Czaplewskich i Przekwasów,

 

+ Stanisławę,Genowefę,Stanisława Paciów,

+ Irenę,Kazimierza Piaseckich,

Zmarłych Rodziców z obojga stron,

 

+ Józefa,Marianka Nowakowskich,

Zmarłych z Rodziny -

Nowakowskich,Wyborskich,Gralaków,Przybysz,

+ Leona Każmierczaka,

 

+ Stanisława,Stanisławę Stępińskich,

+ Leszka Wojciechowskiego,

+ Mariannę Siemiankowską,

+ Kazimierza Zaranka,

+ Henryka,Bożenę Jędrzejczak,

+ Sewerynę Jaworowską,

+ Janinę Zybała,

 

+ Emilię,Stanisława Prajs,

+ Tadeusza Wieczorka,

Zmarłych z Rodziny,

 

Zmarłych z Rodziny -

Barczaków,Spychalskich,Kanarków i Lemaników.

 

 

Zmarłych z Rodziny Nowak -

+ Arkadiusza,Łukasza,Martę,Walentego,Adaminę,

Zmarłych z Rodziny Olejnik -

+ Władysława,Eugenię,

 

+ Helenę,Henryka,Pawła

                                       Budnych,

Zmarłych z Rodziny Budnych i Bryłków,

+ Irenę,Mariana,Andrzeja

                                       Filipiaków,

Zmarłych z Rodziny Filipiaków i Fiutaków,

 

+ Jadwigę Danielewską,

 

+ Janusz,Kazimierz,Benigna Graczyk,

Zmarłych z Rodziny Graczyk,

+ Marianna,Józef  Witkowscy,

Zmarłych z Rodziny Witkowskich,

+ Krystyna Teter,

 

+ Józef Głowacki,

 

+ Mieczysława,Urszulę Oleniczaków,

+ Kazimierza,Józefę Klusków,

+ Różę Rzeczkowską,

+ Mirosława Myć,

 

 

+ Leonarda,Janiny Buczkowskich,

+ Anielę,Mieczysława,Bartłomieja Skórkę,

 

 

+ Ireny,Jana,Marka,Szymka

   Katulskich,

+ Ewarysta,Norberta,Edmunda,Marię,Alfonsa,

   Henryka Chmieleckich,

+ Andrzeja Michalskiego,

 

+ Wiktora,Tadeusza Pawłowskich,

+ Gwidona,Jakuba Grządziela,

+ Stefana,Mariannę Nowackich,

 

+ Jana,Józefę,Pawła Pawlików,

+ Kornelię,Czesława,Stefana Cieślików,

Zmarłych z Rodziny Cieślików i Koralewskich,

+ Marię Kwiecień,

+ Czesława Bukańskiego,

 

Zmarłych Rodziców i Teściów -

+ Genowefę,Stefana Sarnowskich,

+ Helenę,Eugeniusza Czaplewskich,

Wszystkich Zmarłych z obojga stron,

 

+ Franciszka Gajdę,

Zmarłych Dziadków - Jóżwiak,Kużniackich,

                                   Gajda i Barczak,

 

+ Alfreda,Andrzeja Szwagrzyków,

+ Jana,Annę Prajs,

+ Ryszarda Pluskotę,

+ Jana,Stanisławę Górnych,

+ Ks.Wiesława Szwagrzyka,

 

+ Maria,Aleksander Babik,

+ Regina,Stanisław Grzeszak,

 

+ Genowefa,Stefan Sarnowscy,

+ Helena,Mieczysław Gutral,

Zmarłych z obojga stron,

 

+ Zofia,Józef,Marianna,Tomasz Adamczyk,

+ Anna,Jan,Cecylia,Józef Herrmann,

+ Agnieszka,Jadwiga,Paulina,Józef Kil,

+ Julianna,Jan Bielas,

+ Jadwiga,Krzysztof Tybuchowscy,

+ Ks.Kan.Łucjan Zgorzelak,

+ Halina,Helena Bogaczyńska,

+ Krystyna Ćwiklińska,

+ Zbigniew Wiśniewski,

Dusze w Czyśćcu cierpiące,

 

+ Jolanta Grzeszak,

 

 

Zmarłych,

których dusze Miłosierdziu Bożemu,

polecają Zakłady Pogrzebowe,

 

 

+ Józefa Paczkę z Nowego Targu,

a także pracowników Jego Firmy,

którzy remontowali w latach 2003` - 2007` naszą świątynię,

 

Zmarłych konserwatorów dzieł sztuki,

którzy pracowali przy renowacji polichromii od 2008`

 

Narodowych bohaterów,

którzy zginęli walcząc o wolność "naszą i waszą",

w powstaniach narodowych i światowych wojnach,

 

Zabitych i zamordowanych,

w katowniach hitlerowskich i sowieckich,

zamęczonych przez polską SB,

 

Zmarłych na wygnaniu,

z głodu,zimna i tęsknoty za umiłowaną Ojczyzną,

 

Polskich robotników Wybrzeża i Śląska,

studentów,chłopów,

członków polskiej inteligencji,

którzy stracili życie w latach powojennych,

ponieważ domagali się chleba i społecznej

sprawiedliwości,

 

Za wszystkie ofiary stanu wojennego z 1981 roku,

 

Za polskich żołnierzy,

którzy zginęli pełniąc misje pokojowe

na wszystkich kontynentach świata ;

Za wszystkie ofiary przemocy

i okrutnych mordów,dokonanych w polskich domach,

na ulicach miast i wsi,

 

Za ofiary tragicznych wypadków drogowych,

 

Za nienarodzone dzieci,

 

Za tych,za których nikt z bliskich się nie modli.

 

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,

a Światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

 

Amen.