Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

Żywy Różaniec - Sierpień 2022`

 

 
                   Intencje Różańcowe
 
 
 
 
 
    S I E R P I E Ń 2022`
 
 
 

 

 

 

ZA PRZEDSIĘBIORCÓW :

 

 

Módlmy się,
 
 
aby mali i średni przedsiębiorcy,
 
 
mocno  doświadczeni kryzysem
 
 
ekonomicznym i społecznym,
 
 
mieli środki potrzebne do działania i pracy,
 
 
na rzecz wspólnot, w których żyją.

 

 

 

 

INTENCJA DIECEZJALNA :

 

 

O nawrócenie grzeszników,

 

za uzależnionych,

 

aby znaleźli siły i pomoc w uwolnieniu się od zła.

 

 

 

 

INTENCJA PARAFIALNA :

 

 

O jedność we wspólnotach,  

 

stowarzyszeniach i ruchach naszej parafii,

 

oraz o duchowe owoce

 

dla wszystkich pielgrzymujących

 

do sanktuariów i nawiedzających miejsca kultu.