Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

Żywy Różaniec - Wrzesień 2023`

 

 
                       Intencje Różańcowe
 
 
 
 
 
 
       WRZESIEŃ  2023`
 
 
 

 

 

 

           INTENCJA PAPIESKA.

 

 

 

Módlmy się,

 

aby ludzie,którzy żyją na marginesie społeczeństwa,

 

w nieludzkich warunkach egzystencjalnych,

 

nie byli zapominani przez instytucje

 

i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

 

 

 

 

 

 

 

            INTENCJA PARAFIALNA.

 

 

 

Módlmy się,

 

o rozwój wspólnoty Żywego Różańca,

 

aby była przykładem żarliwej modlitwy i zawierzenia

 

Matce Bożej.