Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

+ Jolanta Griner

 

          W domu Ojca mego,

                                   jest mieszkań wiele...

 

                    Msze święte w intencji

               + J o l a n t y   G r i n e r.

 

                                   Szanowni Państwo !

           W niedzielę poprzedzającą odprawienie Mszy świętej,proszę  

sprawdzić w gablocie ogłoszeń,lub stronie internetowej /www.pieranie.net/,

czy znajduje się ona w tygodniowym grafiku i czy nie została zmieniona

data - godzina,z powodu prac konserwatorskich.

                                /Zakładka Intencje pogrzebowe/.

           Jeśli życzycie sobie Państwo,aby na Mszy świętej grał Pan Organista,

proszę się z Nim skontaktować w niedzielę po Mszy świętej,lub telefonicznie. 

           Intencja Zakładu Pogrzebowego,dołączona zostaje do modlitwy za

Parafian żyjących i zmarłych.

           Oto grafik Mszy świętych :

 

- Wtorek,1.I.2019`,godz.9.00 - od Rodziny Czynszów z Bronisławia,

- Sobota,5.I.2019`,godz.18.00 - od Rodziny Fabisiaków z Dobrego,

- Wtorek,8.I.2019`,godz.18.00 - od Wujostwa Olasów z Córkami;

 

- Piątek,11.I.2019`,godz.18.00 - od Cioci Honoraty,Kuzynki Danuty z Rodziną,

- Niedziela,13.I.2019`,godz.18.00 - od Męża z Dziećmi,Zięciem i Wnukami,

- Środa,16.I.2019`,godz.18.00 - od Ani z Mężem i Dziećmi,

- Niedziela,20.I.2019`,godz.10.30 - od Córki z Mężem i Wnukami,

- Środa,23.I.2019`,godz.18.00 - od Wujka Piotra z Córką Agnieszką z Rodziną

                                                                 i Chrześniaczką Katarzyną z Rodziną,

- Niedziela,27.I.2019`,godz.10.30 - od Syna Adama,

- Wtorek,29.I.2019`,godz.18.00 - od Rodziny Paciów z Radojewic;

 

- Sobota,2.II.2019`,godz.18.00 - od Szwagra Wieśka z Rodziną,

- Niedziela,3.II.2019`,godz.18.00 - od Mieszkańców Konar,

- Czwartek,7.II.2019`,godz.18.00 - od Chrześniaczki Agnieszki z Antonem,

- Niedziela,10.II.2019`,godz.10.30 - od Rodziny Sroczyńskich,Ratajów

                                                                        i Heleny Kowalskiej,

- Piątek,15.II.2019`,godz.18.00 - od Siostrzeńca Jarka Kocińskiego z Rodziną,

- Niedziela,17.II.2019`,godz.10.30 - od Ewy Gralak z Dziećmi;

                                                                       Elżbiety,Józefa Nowakowskich,

- Wtorek,19.II.2019`,godz.18.00 - od Siostrzenicy Eli Kocińskiej.

 

                        Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie,

                                                a Światłość Wiekuista niechaj Jej świeci…