Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

+ Regina Łuczak.

                                                       

 

 

                                              W domu Ojca mego,

                                            jest mieszkań wiele...

 

 

                                           Msze święte w intencji

 

                                 + Reginy Łuczak.

 

 

                                                     Szanowni Państwo !

 

           W niedzielę poprzedzającą odprawienie Mszy świętej,proszę  sprawdzić

w gablocie ogłoszeń,lub stronie internetowej naszej Parafii /www.pieranie.net/,

czy znajduje się ona w tygodniowym grafiku i czy nie została zmieniona data -

godzina,z powodu prac konserwatorskich.Zakładka : Intencje żałobne. 

           Msze św.można oglądać i modlić się z nami,na YouTube.

           Hasło : MszaPieranie.

           Msza święta od Zakładu Pogrzebowego,sprawowana będzie

w ramach Wymienianek Rocznych.

           Jeśli na Mszy świętej w dzień powszedni,ma grać Pani Organistka,

powiadamiamy o tym w niedzielę,poprzedzającą jej odprawienie Księdza

Proboszcza i składamy ofiarę.

 

            Oto grafik Mszy świętych :

 

- Piątek,13.X.2023`,godz.18.00 - od Córki Anny z Mężem,

- Czwartek,19.X.2023`,godz.18.00 - od Syna Józefa z Rodziną,

- Środa,25.X.2023,godz.18.00 - od Syna Wiesława z Waldemarem,

- Poniedziałek,30.X.2023,godz.18.00 - od Brata Władysława z Rodziną,

                                                              od Bratanka Marcina z Rodziną,

 

- Środa,1.XI.2023`,godz.10.30 - od Mieszkańców Dziewy,

- Wtorek,7.XI.2023`,godz.18.00 - od Wnuków Katarzyny z Mężem,

                                                           Weroniki,Piotra i Pawła,

- Czwartek,16.XI.2023`,godz.18.00 - od Mirosławy Tomczyk z Rodziną,

- Poniedziałek,20.XI.2023`,godz.18.00 - od Rodziny Pomianowskich

                                                                       i Sitarczyk.

 

 

                          Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie,

                                      a Światłość Wiekuista niechaj Jej  świeci…