Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

+ Stanisław Kręgielewski.

                                    

 

                            W domu Ojca mego,jest mieszkań wiele...

 

 

                                              Msze święte w intencji

 

                                  + Stanisława Kręgielewskiego.

 

 

                                                    Szanowni Państwo !

 

          W niedzielę poprzedzającą odprawienie Mszy świętej,proszę  sprawdzić

w gablocie ogłoszeń,lub stronie internetowej  /www.pieranie.net/,czy znajduje

się ona w tygodniowym grafiku i czy nie została zmieniona data - godzina,z

powodu prac konserwatorskich.

           Zakładka : /Intencje żałobne/.

           Msze św.można oglądać i modlić się z nami na YouTube.

           Hasło : MszaPieranie.

 

           Msza święta od Zakładu Pogrzebowego,sprawowana jest w ramach 

zbiorowych Mszy świętych za Parafian.

 

           Jeśli życzycie sobie Państwo,aby na Mszy świętej grała Pani Organistka,

proszę się z Nią skontaktować osobiście,w niedzielę po Mszy świętej,

lub telefonicznie.

            Tel.stacjonarny : 52 356 66 37

            Tel.komórkowy : 604 460 183

 

 

                                 Oto grafik Mszy świętych :

 

 

- Poniedziałek,3.X.2022`,godz.18.00 - od Żony i Syna Pawła,

- Sobota,8.X.2022`,godz.18.00 - od Mieszkańców Sołectwa Papros - Skotniki,

- Wtorek,11.X.2022`,godz.18.00 - od Córki Jowity z Mężem i Dziećmi,

- Środa,19.X.2022`,godz.18.00 - od Córki Justyny z Rodziną,

- Wtorek,25.X.2022`,godz.18.00 - od Łukasza z Rodziną,

- Sobota,29.X.2022`,godz.18.00 - od Rodziny Barczaków,

 

- Piątek,4.XI.2022`,godz.18.00 - od Brata Andrzeja z Żoną i Dziećmi,

- Środa,9.XI.2022`,godz.18.00 - od Piotra z Rodziną,

- Poniedziałek,14.XI.2022`,godz.18.00 - od Jolanty z Mężem i Dziećmi,

- Czwartek,24.XI.2022`,godz.18.00 - od Chrześniaczki z Rodziną,

 

- Piątek,2.XII.2022`,godz.18.00 - od Waldemara Kwaśniewskiego,

- Środa,7.XII.2022`,godz.18.00 - od Szwagra Dzierżawskiego z Mariuszem,

 

- Poniedziałek,12.XII.2022`,godz.18.00 - od Firmy Transpol - Lider.

 

 

                                            Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,

 

                                                        a Światłość Wiekuista niechaj Mu świeci…