Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

+ Tadeusz Kowalczyk.

                                                               

                                                      

 

                                                 W domu Ojca mego,

 

                                       jest mieszkań wiele...

  

 

                                           Msze święte w intencji

 

                                 + Tadeusza Kowalczyka.

 

 

                                                      Szanowni Państwo !

 

            W niedzielę poprzedzającą odprawienie Mszy świętej,proszę  sprawdzić

w gablocie ogłoszeń,lub stronie internetowej naszej Parafii /www.pieranie.net/,

czy znajduje się ona w tygodniowym grafiku i czy nie została zmieniona

data - godzina, z powodu prac konserwatorskich.

           Zakładka : /Intencje żałobne/.

           Msze św.można oglądać i modlić się z nami na YouTube.

           Hasło : MszaPieranie.

           Jeśli życzycie sobie Państwo,żeby na Mszy świętej grała Pani Organistka,

proszę w niedzielę,przed jej odprawieniem,poinformować Księdza Proboszcza.

  

           Oto grafik Mszy świętych : 

  

Niedziela 26.XI.2023`,godz.10.30od Ewy Kowalczyk,Syna Daniela z Rodziną.

 

 

                                          Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,

                                                             a światłość wiekuista niechaj Mu świeci...