Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

Wymienianki Roczne 2016/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja jestem zmartwychwstanie i życie.

Każdy,kto żyje i wierzy we Mnie nie umrze na wieki...

 

+  Ks.Kard.Stefana Wyszyńskiego

i  zmarłych Biskupów Gnieżnieńskich;

 

+  Ks.Piotra Marcina Grobelskiego,

+ Tadeusza Farulewskiego,

i zmarłych Duszpasterzy pierańskich;

 

Zmarłych Kapłanów,Zakonników,

Siostry zakonne

i Misjonarzy Archidiecezji Gnieżnieńskiej

+ Ks.Zbyszka Hanelta;

+ Ks.Włodzimierza Dziadka,

+ Ks.Stefana Brylla,

+ Ks.Bronisława Michalskiego;

 

+  Stanisława,

+ Annę Czechyra,

+  Juliannę,Stefana Stolarskich,

+  Mariannę,Władysława;

    Zmarłych z Rodzin :

    Stolarskich,Poniatowskich,

    Pilarczyków,Giszter,Najsztubów i Błażejewskich,

+  Bronisława Cieślika,

+  Dorotę Bystrzyńską,

+  Urszulę,Henryka,Karola Skibickich,

+  Wojciecha Dworka;

 

+  Bolesława Kwiatkowskiego,

+  Józefę,Józefa i Łucję,

+  Zytę i Ryszarda Kwiatkowskich,

+  Annę,Antoniego,Stanisława Buzalskich,

+  Janinę Giża

i zmarłych z Rodziny Jabłońskich;

 

Zmarłych z Rodziny :

                          -  Nowakowskich,

                          -  Gralaków,

                          -  Wyborskich,

                          -  Przybyszów,

+ Leona Każmierczaka,

wszystkie dusze w Czyśćcu cierpiące;

 

+ Stanisławę,Feliksa,Czesława Satejów,

+ Martę,Bogumiłę,Czesława Jóżwiaków,

Zmarłych z Rodziny Ofiarskich;

 

+ Henryka Danielewskiego,

+ Antoniego,Bogdana Graczyk,

Zmarłych z Rodziny Kryszewskich i Danielewskich;

 

+ Tadeusza Ziętkiewicza,

+ Jadwigi,Władysława,Melani,Marii Skowron;

 

Zmarłych z Rodzin :

Czekajów,Bębnów i Gałatów;

 

+ Marianny Macieja,

Zmarłych z Rodziny Macieja i Stempniak;

 

+ Ireny,Mariana Filipiaków,

Zmarłych z Rodzin Filipiaków i Fiutaków,

+ Henryka Budnego,

Zmarłych z Rodziny Budnych i Bryłków;

 

Zmarłych z Rodzin :

Ratajczaków i Oniszczuków;

 

+ Czesława,Ireny i Teresy Wilińskiej;

 

Zmarłych z Rodziny Losów i Olejników;

 

+ Mieczysława Grzeszaka;

 

+ Franciszka,Stefana Kołdrów;

 

+ Ryszarda,Mariannę Kulwickich;

 

+ Jana Danielewicza;

 

+ Kazimierę Michalak z Konar;

 

+ Zofię,Jerzego Ginko,

 

+ Genowefę,Kazimierza Procherów,

+ Stanisława Przekwasa;

 

+ Stanisławę,Mieczysława Gimińskich;

 

+ Jana,Janinę Rzepeckich,

Zmarłych z Rodzin Rzepeckich i Domagałów,

+ Zofię,Józefa Adamczyk;

 

+ Leokadię,Stefana Walentego Starościak,

+ Joannę,Andrzeja,Lecha Torfińskiego,

+ Łucjana Jabłońskiego;

 

+ Władysława,Jadwigę Adamczyk,

+Jerzego Rogalskiego;

 

+ Wandę,Kazimierza Brant;

 

Zmarłych z Rodzin :

Skowronów,Wieczorków,Goliwąsów i Barczaków;

 

+ Franciszka,Jadwigę,Wojciecha Graczyków,

Zmarłych z Rodziny Graczyków i Pawłowskich;

 

+ Łucjana Jabłońskiego,

+ Kazimierę,Czesława Grzeszaków,

Teresę,Sylwestra Jabłońskich;

 

+ Stefanię,Wacława Czaplewskich;

 

+ Henryka,Dariusza Ludwiczaków,

+ Feliksa,Marianny Iwińskich;

 

Zmarłych z Rodzin Procherów i Górskich;

 

+ Stanisławę,Stefana,Jana Batkowskich,

+ Jadwigę,Władysława Jankowskich,

+ Zdzisławę Nowicką;

 

+ Stanisława Nowaka;

 

+ Henryk Smokowski;

 

+ Zmarłych z Rodzin Smokowskich i Olejniczaków;

 

+ Józefa Głowackiego;

 

+ Szczepana Kowalczyka,

+ Zofię,Bogdana Pawłowskich;

 

+ Józefa,Józefę Olejniczak;

 

+ Janinę,Zenona Tomaszewskich,

+ Franciszkę,Józefa Stolarskich;

 

+ Józefę,Antoniego Patyk,

+ Emilię,Józefa Skoczek;

 

+ Mariana Pietrowiaka,

+ Stanisława Przekwasa;

 

+ Emilię,Bogusława Nitkiewiczów,

+ Ryszarda Głowackiego;

 

+ Stanisławę,Stanisława Stępińskich,

+ Leszka Wojciechowskiego,

+ Kazimierza Zaranka,

+ Mariannę Siemiankowską,

+ Bożeny,Henryka Jędrzejczaków;

 

+ Szczepana Zaranka,

+ Alojzego Domańskiego,

+ Zofii,Jana Pietraszów,

Zmarłych z Rodzin;

 

+ Genowefy,Witolda Kowalczyków,

+ Wacława Wiatrowskiego;

 

+ Annę,Zdzisława Małeckich,

+ Zenona Przekwasa,

Zmarłych z Rodziny :

Małeckich,Maciejewskich i Koniecznych;

 

Zmarłych z Rodzin :

Pikul,Ziółkowskich i Jędrzejewskich;

 

Zmarłych z Rodzin :

Wieczorków,Mańkowskich,Badynów,Patyków i Podlaszewskich;

 

+ Zygmunta,Heleny,Małgorzaty Kachel,

 

+ Stefana Skwarka,

+ Genowefy,Tadeusza Klusków;

 

+ Janinę,Walentego,Mariusza Szałków,

+ Dawida Pyrę;

 

+ Bogdana Greczyńskiego,

+ Marii Greczyńskiej z domu Rutkowskiej;

 

+ Marianny,Józefa Witkowskich,

+ Krystyny Teter,

Zmarłych z Rodziny Witkowskich,

+ Benigny,Kazimierza Graczyk,

Zmarłych z Rodziny Graczyk;

 

+ Ireny,Józefa Hołtyn;

 

Zmarłych z Rodzin Przekwas,Wieczorek i Czaplewskich;

 

+ Mirosławy Krawczak;

 

+ Józefy,Łukasza,Piotra Juszczyńskich,

+ Marianny,Franciszka Kemparów,

+ Eugenii,Jana,Mariana,Bogdana,Jadwigę Kaszubów;

 

+ Wandy,Jana Kaczmarków;

 

+ Zofię,Adama,Władysławę,Waldemara Rutkowskich,

+ Helenę,Jana Brzezińskich;

 

+ Włodzimierza,Władysławę i Józefa Wieczorków,

Zmarłych z Rodziny Wieczorków i Barczaków.

+ Hilarego Więckowskiego,

Zmarłych z Rodziny Więckowskich i Lamcew;

 

+ Zofię,Józefa Roszaków;

 

+ Mariana Tomczaka,

Rodziców - Michała,Heleny,Bogumiły Jabłońskich;

 

+ Kazimierza i Józefę Klusków;

 

+ Mieczysława Olejniczaka,

+ Róży Rzeczkowskiej,

+ Mirosława Myć,

+ Heleny,Michała Jabłońskich;

 

+ Marii,Ludwika Konieczków,

Zmarłych z Rodziny Masternaków,

+ Danuty Dernogi;

 

Zmarłych pracowników Firmy Józef Paczka

z Nowego Targu,którzy remontowali

w latach 2003` - 2007` naszą świątynię.

+ Andrzeja Dorulę z Poronina,

+ Kazimierza Łącka z Nowego Targu;

 

Zmarłych konserwatorów dzieł sztuki,

którzy pracowali przy renowacji polichromii;

 

Brata Józefa,który zginął w zamachu terrorystycznym

w Word Trade Center,

Córkę Agnieszkę

i wszystkie ofiary tego zamachu ;

 

Narodowych bohaterów,którzy zginęli

walcząc o wolność "naszą i waszą",

w powstaniach narodowych i światowych wojnach.

 

Zabitych i zamordowanych,

w katowniach hitlerowskich i sowieckich,

zamęczonych przez polską SB;

 

Zmarłych na wygnaniu,

z głodu,zimna i tęsknoty za umiłowaną Ojczyzną,

 

Polskich robotników Wybrzeża i Śląska,

studentów,chłopów,członków polskiej inteligencji,

którzy stracili życie w latach powojennych,

ponieważ domagali się chleba i społecznej sprawiedliwości;

 

Za polskich żołnierzy,

którzy zginęli pełniąc misje pokojowe w Iraku i Afganistanie;

 

Za wszystkie ofiary przemocy

i okrutnych mordów,dokonanych w polskich domach,

na ulicach miast i wsi;

 

Za ofiary tragicznych wypadków drogowych ;

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

 

Litania za zmarłych.

Kyrie elejson.
Chryste elejson.
Kyrie elejson.
Chryste,usłysz nas.
Chryste,wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże,zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata,Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty,Boże,zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco,jedyny Boże,zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo,módl się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie,módlcie się za nimi.
Wszystkie święte niebieskie duchy,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści,
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie,
Wszyscy święci Męczennicy,
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy,
Wszyscy święci Doktorzy Kościoła,
Wszyscy święci Kapłani i Lewici,
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy,
Wszystkie święte panny i wdowy,
Wszyscy święci i święte Boże,
Bądź im miłościw,przepuść im Panie!
Bądź im miłościw,wysłuchaj nas Panie!
Od mąk czyśćcowych,wybaw ich Panie.
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje Narodzenie,
Przez Twój Chrzest i post święty,
Przez trudy Twego życia,
Przez Krzyż i Mękę Twoja,
Przez Śmierć i pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Zesłanie Ducha Świętego Pocieszyciela,
My grzeszni, Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami,wysłuchaj nas Panie.
Abyś duszom zmarłych ich winy odpuścić raczył,
Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył,
Abyś je z czyśćca wybawić raczył,
Abyś je do życia wiecznego przyjąć raczył.

Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata,wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata,wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata,wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

Uwolnij,Panie,dusze wszystkich wiernych zmarłych.
Od wszystkich ich więzów.

Módlmy się:

Boże,Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych udziel duszom sług i służebnic
Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów;niech przez pokorne prośby nasze dostąpią zbawienia,którego zawsze pragnęły.
Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
 
Amen.