Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

+ Teresa Zielińska.

 

          W domu Ojca mego,

                                   jest mieszkań wiele...

 

                    Msze święte w intencji

 

                    + Teresy Zielińskiej.

 

           Szanowni Państwo !

           W niedzielę poprzedzającą odprawienie Mszy świętej,proszę  

sprawdzić w gablocie ogłoszeń,lub stronie internetowej /www.pieranie.net/,

czy znajduje się ona w tygodniowym grafiku i czy nie została zmieniona

data - godzina,z powodu prac konserwatorskich.

          /Intencje pogrzebowe/.

           Jeśli życzycie sobie Państwo,aby na Mszy świętej grał Pan Organista,

proszę się z Nim skontaktować w niedzielę po Mszy świętej,lub telefonicznie. 

           Oto grafik Mszy świętych :

 

     - Sobota,4.V.2019`,godz.18.00 - od Chrzestnej z Rodziną,

     - Środa,8.V.2019`,godz.18.00 - od Rodziny Państwa Walczaków,

     - Wtorek,14.V.2019`,godz.18.00 - od Przyjaciół Barbary i Janka

                                                                    z Dąbrowy Biskupiej,

     - Środa,22.V.2019`,godz.18.00 - od Znajomych Jana i Zofii z Bąkowa,

     - Czwartek,30.V.2019`,godz.18.00 – od Krzysztofa z Rodziną

                                                                    i Rodziny Pawłowskich,

     - Poniedziałek,3.VI.2019`,godz.18.00 - od Państwa Owedyk z Inowrocławia.

 

 

                               Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie,

                                                        a Światłość Wiekuista niechaj Mu świeci…